Juridisk rådgjevar

Arbeidsgiver:
Vestland fylkeskommune
Søknadsfrist:
2020-08-16

Den som vert tilsett skal yte juridisk rådgjeving til einingar i fylkeskommunen som har behov for dette. Seksjonen har eit særskilt ansvar for eigarskapsoppfølging.

Innehavaren av stillinga rapporterer til seksjonssjef for juridiske tenester.      

Arbeidsoppgåver

 • Juridisk rådgjeving til den administrative leiinga og ulike einingar i fylkeskommunen innan m.a. desse fagfelta:
  • Selskapsrett
  • Stiftingsrett
  • Forvaltningsrett
  • Akvakulturrett
  • Kulturminnerett
 • Førebu saker til handsaming i folkevalde organ

Kvalifikasjonskrav

 • Master i rettsvitskap/juridisk embetseksamen
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne

Personlege eigenskapar

 • Initiativrik
 • Kvalitetsbevisst
 • Strukturert og sjølvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår

Kontakt

 • Jan Erik Weinbach, seniorrådgjevar, tlf 40408981

Andre opplysningar

Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk.

Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.