Juridisk saksbehandler - seniorrådgiver

Vil du være med på å arbeide for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen?

Arbeidsgiver:
Sivilombudsmannen
Søknadsfrist:
2020-09-30

Det er for tiden ledig en fast stilling som jurist hos Sivilombudsmannen i en av avdelingene som arbeider med klagesaksmandatet. 

Stillingen innebærer interessante, varierte og utfordrende oppgaver innen flere rettsområder og et inspirerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse. Ombudsmannen mottar klager innenfor nær sagt alle rettsområder som har en side til forvaltningen. 

Ombudsmannen behandler klager og igangsetter saker av eget tiltak. Klagebehandlingen innebærer at du foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen og om det skal foretas nærmere undersøkelser. Du vil ha ansvar for din egen portefølje av saker. I tillegg er det aktuelt med andre oppgaver, som deltakelse i møter med klagere og andre, holde foredrag, skrive høringssvar og artikler, og bidra i diverse interne prosjekter eller saker tatt opp av eget tiltak. Saksbehandlingen er i hovedsak skriftlig, så du må være glad i å skrive og arbeide selvstendig. Du vil være ansatt hos Sivilombudsmannen, og ha arbeidssted i en av avdelingene som ivaretar klagesaksmandatet. Klagesaksmandatet ivaretas i dag av klagesaksavdelingene samt i allmenn avdeling, som i tillegg utfører arbeid av avdelingsovergripende karakter, herunder koordinerings- og utviklingsoppgaver.

Det er ved denne utlysningen ønske om å styrke den EØS-rettslige kompetansen hos Sivilombudsmannen. 

Hos oss vil du bli del av et fagmiljø med om lag 50 jurister som har god kunnskap om, og interesse for, norsk offentlig forvaltning. 

Kvalifikasjonskrav

For å anses kvalifisert til stillingen må du ha:

 • mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen (cand. jur.) med meget gode eksamensresultater
 • meget god skriftlig formuleringsevne
 • minimum syv års juridisk arbeidserfaring for stilling som seniorrådgiver

Ønskede kvalifikasjoner

Det vil være en fordel med:

 • kunnskap om EØS-rett
 • erfaring fra enkeltsaksbehandling
 • erfaring fra utredningsarbeid 
 • kjennskap til Sivilombudsmannens mandat og arbeidsform

Det er ønskelig med rask tiltredelse.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har/er:

 • effektiv
 • strukturert
 • nøyaktig
 • fleksibel
 • selvstendig
 • evne til å prioritere løpende oppgaver

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Fast stilling
 • Faglig utfordrende stilling med meningsfylte arbeidsoppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte og dyktige medarbeidere.
 • Oversiktlige arbeidsbetingelser med fleksibel arbeidstid, medlemskap i Statens pensjonskasse og fokus på inkluderende arbeidsmiljø.
 • Lønn etter statens hovedtariffavtaler, etter kvalifikasjoner og erfaring:
  • Seniorrådgiver, stillingskode 1364: kr 615 000 - 800 000

Om søknadsprosessen

For å søke på stillingen kan du bruke lenken "Søk stillingen" på denne siden. 

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, ta kontakt med Jobbnorge på [email protected] eller telefon +47 75 54 22 20. 

Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlig søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge.

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

Du kan få nærmere opplysninger om stillingen ved å henvende deg til:

 • avdelingssjef i Allmenn avdeling Gustav Haver, telefon 22 82 85 00.

Dersom det kort tid etter ansettelsen blir ledig en ny stilling av samme karakter, kan vi, i henhold til vårt personalreglement, tilby stillingen til en kandidat fra denne ansettelsesrunden, forutsatt at ansettelsesrådet har fattet vedtak om at flere kandidater, i prioritert rekkefølge, er aktuelle for ansettelse.