Juridisk utreder

Arbeidsgiver:
Efta Court
Søknadsfrist:
2020-09-01

Juridisk utreder til dommer Per Christiansen; midlertidig ett år; norsk juridisk utdanning kreves.

EFTA-domstolen i Luxembourg søker juridisk utreder til dommer Per Christiansen. Tiltredelse er ønskelig fra 1/15 november 2020, eller så snart som mulig etter dette, og for en periode på 12 måneder.

Kvalifikasjoner for stillingen er norsk juridisk utdanning med gode karakterer, gjerne supplert med utdanning fra utlandet; relevant arbeidserfaring, helst i minst to år og gjerne med EU/EØS-rett; gode språkkunnskaper med norsk morsmål og meget god engelsk så vel skriftlig som muntlig (domstolens arbeidsspråk er engelsk).

Gode lønns- og arbeidsbetingelser mv.

Interesserte bes fylle ut ”EFTA Court application form” (tilgjengelig på EFTA-domstolens nettsider – under ”the Court” / ”vacancies”) og sende dette per e-post sammen med et kortfattet ”letter of motivation” (på engelsk) samt kopi av vitnemål til [email protected].

Spørsmål kan rettes til:

  • juridisk utreder Håvard Ormberg på telefon +352 621 684 278 (mobil).

Frist:  1 september 2020