In addition to the three Judges and the Registrar, the Court has presently a staff of 13 persons who provide legal and administrative assistance to the Court.

Juridisk utreder - EFTA-domstolen

EFTA-domstolen i Luxembourg søker juridisk utreder til dommer Per Christiansen. Tiltredelse i løpet av 2019 er ønskelig og for en fast periode på 12 måneder, uten mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjoner for stillingen er norsk juridisk utdanning med gode karakterer, gjerne supplert med utdanning fra utlandet; relevant arbeidserfaring, helst i minst to år og gjerne med EU/EØS-rett; gode språkkunnskaper med norsk morsmål og meget god engelsk så vel skriftlig som muntlig (domstolens arbeidsspråk er engelsk).

Gode lønns- og arbeidsbetingelser mv.

Interesserte bes fylle ut ”EFTA Court application form” (tilgjengelig på EFTA-domstolens nettsider – under ”the Court” / ”vacancies”) og sende dette per e-post sammen med et kortfattet ”letter of motivation” (på engelsk) samt kopi av vitnemål til havard.ormberg@eftacourt.int. Spørsmål kan rettes til juridisk utreder Håvard Ormberg på telefon +352 621 684 278 (mobil).

Frist: 15. september 2019