Juridisk utreder

Arbeidsgiver:
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist:
2019-10-21
Gjenopptakelseskommisjonen behandler begjæringer om gjenåpning av rettskraftige straffesaker. Den har et sekretariat som utreder sakenes faktiske og rettslige sider før kommisjonen avgjør om det er grunnlag for gjenåpning. Sekretariatet administreres av kommisjonens leder som er jurist, og har ni utredere, hvorav syv er jurister og to har bakgrunn fra politiet. I tillegg har sekretariatet en kontorsjef og en seniorsekretær. Kommisjonen holder til i hyggelige lokaler i Tordenskiolds gate 6 i Oslo sentrum.

Kommisjonen utvider staben og utlyser fast stilling som juridisk utreder.

Vi søker etter en dyktig jurist som skal arbeide med enkeltsaker for kommisjonen. Utreder forbereder og legger frem saker for kommisjonen eller kommisjonens leder. Arbeidet utføres av utreder alene, eller i samarbeid med andre utredere, og består i å foreta den utredning og saksforberedelse som er nødvendig for at kommisjonen eller kommisjonens leder kan ta stilling til en begjæring om gjenåpning. Arbeidet medfører blant annet kontakt med domfelte som har begjært gjenåpning, med forsvarere, sakkyndige og påtalemyndigheten.

Den vi søker må ha master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen. Du må være en selvstendig, analytisk og effektiv person som går grundig inn i sakene. Du må være omgjengelig, åpen og faglig nysgjerrig. Du må ha en viss digital kompetanse, kunne skrive godt, ha et godt juridisk skjønn og ha god innsikt i strafferett og straffeprosess. Erfaring fra strafferettspleien som forsvarer, dommerfullmektig eller påtalejurist kan derfor være en fordel, men er ingen forutsetning. 

Stillingen avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver, lønn fra kr 550.000 – 670.000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt hos oss vil du få nødvendig opplæring og faglig utvikling. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, mulighet til å trene i arbeidstiden og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse. 

Det kan bli krevd uttømmende politiattest.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Gjenopptakelseskommisjonen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke jobb hos oss. Vi oppfordrer særlig kandidater med nedsatt funksjonsevne eller de som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode til å søke. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi vil tilrettelegge eventuelle særskilte behov på arbeidsplassen. 
  
Vi gjør oppmerksom på at dine opplysninger i søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak. Du vil i så fall bli varslet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommisjonens leder Siv Hallgren, tlf. 22404400 eller post@gjenopptakelse.no. Søknad med vitnemål og attester sendes inn elektronisk via jobbnorge.no. 

Søknadsfrist 21. oktober 2019.