Juridisk utreder

Arbeidsgiver:
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist:
2019-02-11
Gjenopptakelseskommisjonen behandler begjæringer om gjenåpning av rettskraftige straffesaker. Den har et sekretariat som utreder sakenes faktiske og rettslige sider før kommisjonen avgjør om det er grunnlag for gjenåpning. Sekretariatet administreres av kommisjonens leder og har ni utredere, hvorav syv er jurister og to har politifaglig bakgrunn. I tillegg har sekretariatet en kontorsjef og en seniorsekretær. Kommisjonen holder til i hyggelige lokaler i Tordenskiolds gate 6 i Oslo sentrum.

Vi søker etter en dyktig jurist som skal arbeide med enkeltsaker for kommisjonen. Utreder forbereder og legger frem saker for kommisjonen eller kommisjonens leder, alene eller i samarbeid med andre utredere. Arbeidet medfører kontakt med domfelte som har begjært gjenåpning, med forsvarere, sakkyndige og påtalemyndigheten.  Den vi søker må ha master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen. Du bør være en selvstendig, analytisk og effektiv person som kan like å gå grundig inn i sakene. Du må være omgjengelig, åpen og faglig nysgjerrig. Du må kunne skrive godt, og ha god innsikt i strafferett og straffeprosess. Erfaring fra strafferettspleien som forsvarer, dommerfullmektig eller påtalejurist kan derfor være en fordel, men ingen forutsetning og jurister med annen erfaring eller nyutdannede kan også gjerne søke.

Stillingen avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver, lønn fra kr 450.000 – 620.000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt hos oss vil du få nødvendig opplæring og faglig utvikling. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, mulighet til å trene i arbeidstiden og gode pensjons- og forsikrings-ordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Det kan bli krevd uttømmende politiattest.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Gjenopptakelseskommisjonen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke jobb hos oss. Vi oppfordrer særlig kandidater med nedsatt funksjonsevne eller de som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode til å søke. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi vil tilrettelegge eventuelle særskilte behov på arbeidsplassen.

Vi gjør oppmerksom på at dine opplysninger i søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak. Du vil i så fall bli varslet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommisjonens leder Siv Hallgren, tlf. 22 40 44 00 eller [email protected]. Søknad med vitnemål og attester sendes inn via jobbnorge.no.

Søknadsfrist 11. februar 2019.