Juridiske seniorrådgivere

Arbeidsgiver:
Fellesordningen for AFP
Søknadsfrist:
Snarest

Fellesordningen for AFP søker juridiske seniorrådgivere

Fellesordningen for AFP har et tydelig formål: Yte AFP i privat sektor til beste for arbeidstakerne, bedriftene og partene i arbeidslivet. Det er et samfunnsansvar vi er bevisst.

Våre juridiske seniorrådgivere er en del av organisasjonens juridiske avdeling i et sterkt fagmiljø. Rollene sikrer at Fellesordningen for AFP til enhver tid innehar nødvendig juridisk kompetanse, blant annet innen fagområdene arbeidsrett, personvern, åpenhetsloven etc. Du må være interessert i å forstå våre kjerneprosesser, slik at du ivaretar juridisk kompetanse på alle nivåer på best mulig måte. Stillingene rapporterer til juridisk direktør.

Typiske arbeidsoppgaver du får i rollen som seniorrådgiver hos oss:

 • Utredningsoppgaver knyttet til forvaltning og utvikling av våre vedtekter

 • Intern juridisk rådgivning

 • Oppdatering og utvikling av veiledninger til saksbehandlere

 • Utarbeidelse av styresaker

 • Bistå i kommunikasjon med offentlige myndigheter

 • Bistå i løpende håndtering av juridisk risiko i virksomheten

 • Holde organisasjonen oppdatert på aktuell regelverksutvikling

 • Tvistehåndtering

Vi tror at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap

 • Må å ha dybdekunnskap innen ett eller flere av disse områdene: individuell og/eller kollektiv arbeidsrett, personvernrett og/eller åpenhetsloven

 • Gjerne dybdekunnskap innen forvaltningsrett, pensjon og bærekraftig virksomhetsstyring

 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne

 • Saksbehandlererfaring og god forståelse for forvaltningsmessige prinsipper vil være en fordel

 • Arbeid fra liknende virksomhet som pensjon, forsikring, bank, kapitalforvaltning er ønskelig, men ikke et krav

 • Behersker skriftlig og muntlig engelsk

Vi tror at du vil trives i stillingen hos oss hvis du:

 • Er grundig og strukturert og liker å være en pådriver i eget arbeid

 • Er analytisk og trives med å forstå og bearbeide komplekse problemstillinger i et bredt fagfelt

 • Er selvgående og løsningsorientert med høy arbeidskapasitet

 • Har interesse for digitalisering og automatisering

 • Har gode samarbeidsevner og er tilpasningsdyktig

Vi tilbyr:

Til de rette kandidatene tilbyr vi spennende stillinger i en organisasjon i kontinuerlig utvikling og mulighet for samarbeid på ulike nivåer. Stillingene gir gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Du får spennende utfordringer i et dynamisk fagmiljø i lokaler sentralt på Lysaker i Oslo med kort avstand til kollektivknutepunkt. Lønn i henhold til tariffavtale med meget gode pensjons- og forsikringsordninger. Du får fleksitidsordning og kortere arbeidstid i sommermånedene.

Høres dette spennende ut, ta kontakt med Leif Thoring på tlf. 913 68 810 eller Ann-Kristin Thømt på tlf. 957 74 641 i Dfind. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist snarest.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Dfind-endorsed-h-RGB.jpg