Jurist – offentlige anskaffelser

Arbeidsgiver:
Kristiansand kommune
Søknadsfrist:
2020-01-15
Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner slås 1.1.2020 sammen til Kristiansand kommune. Kristiansand kommune vil bli en av Sørlandets største arbeidsgivere med rundt 9000 ansatte. Vi vil jobbe hver dag for å gi innbyggerne gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. Kristiansand kommune vil være en IA-virksomhet.

Stillingen er plassert i stab by- og stedsutvikling som er ett av syv direktørområder i den nye kommunen. Dette kommunalområdet utgjør kommunens fagmiljø for fysisk byutvikling, herunder planlegging, bygningsmiljø, grønne verdier, kommunalteknikk, utbygging m.m. 

Den nye kommunen vil ha et brutto budsjett på ca. ni milliarder kroner og en årlig investeringsramme på 0,5-1,3 milliarder knyttet til bygg og anlegg. Vi skal i stabsområde prosjekt byutvikling, bygge opp et samlet fagmiljø med høy kompetanse i prosjektstyring og anskaffelser.  Anskaffelsesgruppen vil ha et tett samarbeid med kommuneadvokaten og innkjøpstjenesten i kommunen. En jurist med kunnskap og erfaring med regelverket om offentlige anskaffelser, vil få en sentral rolle i å utvikle dette fagmiljøet.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre offentlige anbuds-/anskaffelsesprosesser
 • Kontraktsoppfølging
 • Innkjøpsfaglig rådgivning
 • Kvalitetssikring
 • Følge opp leverandører og kontraktsforvaltning
 • Utviklingsoppgaver innen metodikk, prosesser og rutiner
 • Andre arbeidsoppgaver innen anskaffelsesgruppens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Cand. Jur. / master i rettsvitenskap
 • Kunnskap og erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser er ønskelig
 • Gode datakunnskaper og solid erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy
 • God fremstillingsevne i norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt og god relasjonsbygger
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig
 • Evne til å være pådriver i anskaffelsesprosesser
 • Nøyaktig
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver i et bredt fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Lønn og tiltredelse etter avtale

Kontaktinformasjon:

Prosjektsjef Erik Sandsmark, tlf 93031111 eller epost

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Les mer på www.kristiansand.kommune.no/jobb.