Jurist

Foretakssekretariatet, Akershus universitetssykehus HF

Arbeidsgiver:
Akershus universitetssykehus
Søknadsfrist:
2020-11-15

Vi søker en dyktig og engasjert jurist som har kompetanse i og interesse for personvern og informasjonssikkerhet, og personlige egenskaper som sikrer god utførelse av oppgaver tillagt stillingen.

Dette er en spennende og utviklende jobb i en virksomhet med stor offentlig interesse.   

Stillingen er organisert i foretakssekretariatet som er underlagt viseadministrerende direktør. Avdelingen har ansvar for virksomhetsstyring, personvern, informasjonssikkerhet og juridiske tjenester. Her vil du jobbe i et tverrfaglig, stimulerende og godt arbeidsmiljø, med faglig dyktige kolleger. 

Avdelingen har nylig fått systemansvaret for protokoll over behandlingsaktiviteter (Art 30-protokoll). Du skal sikre ivaretakelsen av systemansvaret for Art 30-protokollen med tilhørende prosedyrer, veiledere samt sikre opplæring i organisasjonen. Du vil videre bidra i oppfølgingen og vurderingen av avvik innen personvern og informasjonssikkerhet, gi råd i interne kvalitetsregistre for internkontroll og kvalitetssikringsarbeid, delta i diverse prosjekter som ressursperson innen personvernrett,  informasjonssikkerhet og jus samt understøtte personvernarbeidet i foretaket på systemnivå generelt. 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre forvaltning, kvalitetssikring og utvikling av protokoll over behandlingsaktiviteter (Art 30-protokoll)
 • Etablere prosess og prosedyrer for registrering og vedlikehold av protokollen
 • Bistå og gi råd til ledere og medarbeidere i organisasjonen ved spørsmål knyttet til behandling av de registrertes rettigheter 
 • Oppfølging og behandling av avvikssaker innen personvern og informasjonssikkerhet, inkl melde til Datatilsynet dersom aktuelt
 • Behandle og gi råd innen personvernområdet i internkontroll- og intern kvalitetssikringsprosjekter, jfr helsepersonelloven § 26
 • Vurdere og gi råd til systemeiere, ledere og prosjektledere ifb med inngåelse av  databehandleravtaler og IKT-kontrakter
 • Rådgivning i forbedrings- og utviklingsarbeid innen pasientbehandlingen i grensesnittet mellom jus, personvern og IKT 
 • Selvstendig rådgivning innen andre rettsområder, bla. helserett og kontraktsrett
 • Gjennomføre holdningsskapende arbeid og opplæring i virksomheten innen personvern og informasjonssikkerhet
 • Andre oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Cand.jur/Master i rettsvitenskap
 • Personvernkompetanse
 • Ønskelig med kompetanse innen helserett
 • Behov for forståelse for informasjonssikkerhet

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Du må kunne handle på eget initiativ, være resultatbevisst og ha stor gjennomføringsevne
 • Som ansatt i en stor og kompleks virksomhet forventes det at du har god organisasjonsforståelse, er metodisk og systematisk i din tilnærming og samarbeider godt med ulike faggrupper og ledernivå
 • Stillingen krever meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver, faglig utvikling og kompetansebygging 
 • Tverrfaglig, stimulerende og godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kolleger 
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger 
 • Gode velferdstilbud for ansatte som hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • IA-bedrift
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass 
 • Gode pensjonsordninger

Kontaktinformasjon

 • Hilde Alstad
  Direktør
  Telefon: 90881316