Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Jurist – anskaffelse og kontraktsoppfølging

Prosjektenheten - realisering av spennende prosjekter

Prosjektenheten styrer Bærum kommunes prosjekter innen teknisk infrastruktur; vei, vann og avløp, byutvikling, renovasjon, samt grønt i form av turveier, parker og gravplasser. Vi er 30 ansatte, som ivaretar kommunens byggherreansvar gjennom ledelse av prosjekter fra konseptfasen til gjennomføring og overlevering av ferdige anlegg. Vår prosjektomsetning er på ca. 250 mill. kr. pr. år.
 
Vi er ISO-sertifisert for oppfølging av kvalitet og miljø, og har rutiner og maler som veileder ved gjennomføring av prosjekter. I vårt prosjektarbeid benytter vi gode verktøy til f.eks. økonomistyring og samhandling med kontraktsparter.
 
Jurist - anskaffelse/kontraktsoppfølging

Prosjektenheten har fått et større ansvar med offentlig anskaffelse og kontraktsoppfølging, blant annet av entreprisekontrakter. Fokus på disse tema er nødvendig for å få gode prosjekter innen våre to avdelinger, Vann og avløpsanlegg og Miljø og samferdsel.
 
Vi søker derfor etter en dyktig jurist som har jobbet med offentlig anskaffelse og kontraktsoppfølging / entreprisekontrakter. Arbeidet innebærer nært samarbeid med prosjektledere, ledelsen i linjen og andre enheter som bestiller prosjektledelse.

Våre prosjekter spenner over et vidt spekter fra større overføringsledninger for vannforsyning, sanering av hele avløpsfelt, rehabilitering av eksisterende ledningsnett, til prosjekt innen Vei og trafikk som veier, fortau, GS-veier, broer og prosjekt innen Natur og idrett som ridestier, turveier og gravplasser. 
 
Stillingen byr på selvstendige og utfordrende oppgaver, og innebærer tverrfaglig samarbeid innad i kommunen. Juristen vil være bidragsyter i hele prosessen fra oppstart av planarbeid til ferdigstilte anlegg.

En viktig arbeidsoppgave blir å vurdere og gi råd ved kontraktsoppfølging.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre anskaffelser og hjelpe til med å finne gode løsninger innenfor rammene av regelverket for offentlige anskaffelser 
 • Oppfølging av kontrakter med rådgivere, leverandører, entreprenører og å bidra til kompetanseutvikling på disse områdene

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen 
 • Relevant arbeidserfaring fra offentlig anskaffelse og oppfølging av entrepriser eller andre kontrakter 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vil bli vektlagt 
 • Arbeidsoppgavene krever at du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og med gode evner til å planlegge og gjennomføre
 • Engasjert, fleksibel og omgjengelig 
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver blant faglig dyktige medarbeidere 
 • Lokaler sentralt i Sandvika 
 • Konkurransedyktig lønn og offentlig tjenestepensjonsordning 
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland 
 • Tiltredelse og lønn etter avtale

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.