Jurist med interesse for børs og verdipapirmarkedet

Seksjon for infrastruktur, Finanstilsynet

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2024-02-26

Vi har ledig en spennende juriststilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for infrastruktur. Seksjonen har ansvaret for tilsynet med handelsplasser og verdipapirsentralen i Norge, og viktige tilsynsoppgaver knyttet til referanseverdier, varederivater, clearing og sentrale motparter.

Stillingen innebærer også noe arbeid for seksjon for verdipapirforetak. Seksjon for verdipapirforetak har ansvar for varierte forvaltnings- og tilsynsoppgaver knyttet til verdipapirforetak. Samlet vil denne stillingen gi unik innsikt og kompetanse innenfor sentrale deler av verdipapirmarkedet.

Seksjon for infrastruktur står foran interessante oppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging av nye europeiske regelverk knyttet til bl.a. bærekraft (regler om ESG-rangeringer) og endringer som følge av MiFID II/MiFIR Review.

Stillingen passer deg med erfaring fra verdipapirmarkedet og regelverk som MiFID/MiFIR, CSDR, EMIR og BMR. Stillingen medfører tett kontakt med de viktigste aktørene i markedet, og er i stor grad internasjonalt orientert med mye kontakt og samarbeid mellom land i EØS området. Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende, og gir gode muligheter for faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • delta i tilsynet med handelsplasser og verdipapirsentralen
 • forvaltningsoppgaver innen verdipapirområdet, blant annet behandling av søknader, oppfølging av foretakenes forpliktelser, oppfølging av hendelser o.l.
 • delta i varierte utrednings- og lovtolkingsoppgaver knyttet til blant annet verdipapirhandelloven (MiFID II/MiFIR), verdipapirsentralloven (CSDR), EMIR, BMR, mv.
 • delta i internasjonalt arbeid som komiteer og grupper, tilsynskollegier mv.
 • holde seg oppdatert på utviklingen i markedet og regulatorisk rammeverk, samt bidra med
  gjennomføring av kommende EU/EØS-regelverk på verdipapirområdet i norsk rett
 • ha dialog og tidvis tett samarbeid med øvrige fagavdelinger i Finanstilsynet, aktørene i
  verdipapirmarkedet samt andre myndighetsorganer nasjonalt og internasjonalt

Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver innen seksjonens arbeidsområde og oppgavene vil bli tilpasset vedkommendes kvalifikasjoner og erfaring.

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap/cand.jur. med gode resultater
 • minimum to års relevant erfaring
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • interesse for finans og verdipapirmarkedet
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • gode analytiske egenskaper og høy gjennomføringsevne
 • god arbeidskapasitet og evne til å jobbe effektivt, nøyaktig og selvstendig

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • store muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse
 • gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden
 • tiltredelse og lønn etter avtale

Annet

 • Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.
 • Søkere må legge ved vitnemål og relevante attester.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av den som ansettes i stillingen.
 • Søknad kan skrives på nynorsk eller bokmål.
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se https://www.finanstilsynet.no/jobbhos-oss/#Etiskeretningslinjer.
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For positiv særbehandling se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no

Kontaktinformasjon

 • Marte Voie Opland
  Seksjonssjef
  Telefon: +47 22 93 97 37