Er du en fremoverlent jurist med interesse for digitalisering og hjerte for landdyrsektoren?

Mattilsynet, Seksjon rettslige prosesser

Arbeidsgiver:
Mattilsynet
Søknadsfrist:
2024-04-17

Er du en faglig trygg, fremoverlent og uredd jurist som liker å bruke jussen for å løse komplekse problemstillinger? Ønsker du å jobbe med digitalisering av offentlig forvaltning i Norge? Synes du det er motiverende å jobbe for at maten vår er trygg og dyrene våre har det godt? Da vil vi ha deg med på laget! 

Mattilsynet er i endring. Vi skal bli mer digitale, ha bedre dialog med brukerne våre og arbeide mer målrettet og effektivt. I dette arbeidet står de juridiske rammene helt sentralt. I seksjon rettslige prosesser bygger vi nå et miljø med jurister som er gode både på relevante fagområder og på ulike typer digitaliseringsspørsmål. Du vil være ansatt i seksjon rettslige prosesser, men jobbe primært med digitaliseringsspørsmål i et moderne, dynamisk og voksende utviklingsmiljø hvor du blir en del av to produktteam som jobber for å sikre god dyrehelse og dyrevelferd hos landdyr.

Litt om produktteamene

Produktteamene landdyrdata og landdyrtilsyn er to tverrfaglig smidig team, som i dag består av fullstack utviklere, tjenestedesigner, data scientist og produkteier. Teamenes kjerneaktivitet handler om en omfattende modernisering av måten Mattilsynet samler og bruker data knyttet til landdyrsektoren – alt fra hvordan vi høster data fra interne og eksterne kilder, til brukerflater som forsterker tilsynsvirksomheten vår.

Datateamet skal sikre at Mattilsynet har god oversikt over tilstanden i landbruket og legge til rette for en effektiv innsamling og deling av data. Tilsynsteamet skal bygge nye og effektive tilsynsløsninger, og skal gjennom bruk av data, ny teknologi (herunder maskinlæring), og samarbeid endre hvordan Mattilsynet gjennomfører tilsynet på landdyr.

Hva vil du gjøre?

Som jurist og medlem av teamet vil du være en nøkkelressurs i å balansere mellom teknologiens muligheter og offentlige krav, og delta i alle ledd av utviklingsprosessen. Juristene hos oss samarbeider på tvers i hele organisasjonen og du vil få mulighet til å jobbe tett med blant annet andre jurister, produkteiere, designere, teknologer, veterinærer og inspektører.

I denne rollen er trygghet i faget, modighet, gode samarbeidsevner og evne til å ta ansvar for egne oppgaver gode egenskaper for å gjøre en god jobb i en hektisk hverdag. Arbeidet er både utfordrende, lærerikt, variert og meningsfylt!

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere områder hvor vi har juridisk handlingsrom opp mot digitalisering av vår offentlige kontrollvirksomhet, herunder tilsynsutvikling og effektiviseringsmuligheter for Mattilsynet 
 • Veilede ikke-jurister i teamet, og skape forståelse for regelverket som er relevant for teamets ansvarsområde
 • Samhandle med fagavdelingene og bransjeaktørene om tolkning av regelverk innenfor teamets ansvarsområde, sammen med og på vegne av teamet.
 • Bidra til å sikre etterlevelse av regelverket knyttet til forvaltningsrett, personvern og informasjonssikkerhet for produkter og tjenester som utvikles
 • Bistå med utredning, vurderinger og gjennomføring av datadelingsbehovene mot offentlig og privat sektor samt andre institusjoner, og sikre at deling er i henhold til styrende regelverk.
 • Du må i tillegg regne med å utføre andre oppgaver innenfor seksjonens eller produktteamenes ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

For å bli vurdert må du ha:

 • Mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen (husk å legge ved dokumentasjon)
 • God forståelse av personvernlovgivningen og norsk forvaltningsrett 
 • Evnen til å sette deg raskt inn i regelverk som har betydning for Mattilsynets forvaltningsområder, og utførelse av samfunnsoppdraget vårt
 • God forståelse for samspillet mellom lovverk, organisasjon, design og teknologi
 • God formidlingsevne - du klarer å omsette regelverket og forklare det på en måte slik at andre uten juridisk erfaring forstår
 • Gode språkkunnskaper på norsk (muntlig og skriftlig)  

Vi ønsker også at du har:

 • Interesse for teknologi, digitalisering og/eller smidige arbeidsmetoder

Er du nyutdannet, men føler deg veldig faglig trygg og har spesialisering innen ett/eller flere av de relevante fagområdene - vil vi gjerne ha en søknad fra deg. Er du en erfaren person med relevant arbeidserfaring - ser vi frem til din søknad også.

Personlige egenskaper

I en produktorganisering verdsetter vi samarbeid høyt, både internt og utenfor teamet. Vi leverer best når vi jobber sammen, og suksess er et resultat av felles innsats og god teamdynamikk. Vi søker deg som ikke bare deler disse verdiene, men også:

 • Setter deg raskt inn i nye problemstillinger
 • Er løsningsorientert og synes det er gøy å bruke jussen for å løse utfordringene du møter
 • Er i stand til å omdanne teori til praktiske løsninger
 • Er både hyggelig og tydelig i din kommunikasjon, og er en reser på relasjonsbygging
 • Er flink til å samarbeide og ønsker å levere i team
 • Er trygg i faget ditt og tørr å konkludere ved høy usikkerhet og kompleksitet
 • Har god organisasjons- og rolleforståelse
   

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som rådgiver (1434) eller seniorrådgiver (1364) med lønn etter avtale, avhengig av utdanning, erfaring og kompetanse. For tiden fra kroner 600 000  til kroner 900 000 (ca. ltr. 61-81). For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
 • Et tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • Muligheten til å videreutvikle det juridiske arbeidet i Mattilsynet
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid), og mulighet for inntil to dager hjemmekontor i uken
 • Arbeidsplass i moderne lokaler i Brumunddal
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

 • Sebastian Heyerdahl
  Seksjonssjef
  Telefon: 41514213
 • Maria Sværi Buskoven
  Telefon: 41514213

Inkludering og mangfold er en styrke for Mattilsynet. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver slik at vi kan løse oppgavene på en enda bedre måte. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en og/eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette når du søker jobb hos oss. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker i hver gruppe til intervju. Får du jobben legger vi til rette for deg om du trenger det. Vi bruker kun avkrysningene til å velge ut riktige kandidater og til anonymisert statistikk.