Jurist, faste og midlertidige stillinger

NAV Klageinstans Øst

Arbeidsgiver:
NAV
Søknadsfrist:
2022-08-15

Det er ledig to faste stillinger og to vikariater i et av Norges største juristmiljøer.  

NAV Klageinstans er organisert som en nasjonal enhet med seks avdelingskontor, ledet av en styringsenhet. Totalt er vi ca. 240 medarbeidere.

NAV Klageinstans består av engasjerte medarbeidere som behandler klager over vedtak truffet av NAV. Vi forbereder også ankesaker for behandling i Trygderetten og bistår i saker for Tingretten og Lagmannsretten.

Vi jobber for forbedring av kvaliteten i saksbehandlingen i NAV og bistår med utvikling av rundskriv og tekster ved nye lover, større lovendringer eller ved endring av praksis.

Klageinstans Øst behandler klager og forbereder anker på områdene arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, ortopediske- og tekniske hjelpemidler, stønad til motorkjøretøy og barnebidrag.

Vi er 38 engasjerte medarbeidere som holder til i Statens Park i Tønsberg, og søker deg som har lyst til å være en aktiv bidragsyter i miljøet vårt.

Arbeidsoppgaver

 • skriftlig saksbehandling av klage- og ankesaker
 • utviklingsoppdrag; arbeid med rundskriv, høringer mm.
 • veiledning og opplæringsoppdrag

På sikt kan det bli aktuelt med andre oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • utdanning som jurist (juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap) med dokumenterte kunnskaper i norsk forvaltningsrett og trygderett. Gode karakterer  vektlegges.
 • god forvaltningsrettslig kompetanse og erfaring vil bli tillagt vekt
 • evne til å formulere deg klart og brukervennlig, både skriftlig og muntlig
 • saksbehandlererfaring vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • aktiv, synlig og engasjert
 • evne til å arbeide i team, er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • interesse for å jobbe med saksbehandling 
 • interesse og engasjement for NAVs rolle i samfunnet 
 • god digital kompetanse
 • personlig egnethet og motivasjon vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • et stort og engasjert juridisk fagmiljø
 • spennende arbeidsoppgaver
 • høyt tempo og klart definerte mål
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • lønnsspenn fra kr. 520.000 til kr. 710.000, i stillingskode 1434 Rådgiver/ 1364 Seniorrådgiver 
 • gode pensjons- forsikrings- og låneordninger gjennom Statens pensjonskasse

Vi ber alle søkere om å legge ved vitnemål/karakterutskrift og relevante attester. Søkere uten vedlagte vitnemål og attester blir ikke vurdert.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsdirektør Stine Holbein, tlf. 900 91 090