Jurist (førstekonsulent/rådgiver)

Lyst til å bruke jussen i et spennende skjæringspunkt mellom politikk, økonomi og jus?

Arbeidsgiver:
Energidepartementet
Søknadsfrist:
2024-02-18

Petroleumsjuridisk seksjon er en av fire seksjoner i Olje- og gassavdelingen, og har seks medarbeidere. Seksjonen behandler alle juridiske problemstillinger som er relevante innenfor avdelingens ansvarsområder. I tillegg til å arbeide med juridiske temaer som berører petroleumsvirksomheten og karbonfangst- og lagringsprosjekter, har seksjonen hovedansvaret for departementets arbeid med havbunnsmineralvirksomhet.

Vi arbeider blant annet med saker om videreutvikling av rammeverket for aktørene i næringen, tildeling av konsesjoner og tillatelser, feltutbygginger og elektrifisering, rørtransport og infrastrukturregulering, drift av felt og anlegg, salg av andeler/selskaper og planer for nedstenging av felt og anlegg, samt forvaltning av Norges energi- og mineralressurser i norske havområder. I tillegg arbeider seksjonen med EU-/EØS-rettslige spørsmål og traktater. Seksjonen er også engasjert i ulike internasjonale fora, samt i bilaterale saker med andre land knyttet til petroleums- og havbunnsmineralnæringene. Seksjonen er også kontaktpunkt mot regjeringsadvokaten i saker innenfor avdelingens ansvarsområde, og har ansvaret for kontakt med eksterne advokatforbindelser.

Dine arbeidsoppgaver vil kunne være innen alle områdene til seksjonen, og vil bl.a. omfatte deltakelse i møter med selskaper og andre myndigheter, vurdering av søknader, utforming og kvalitetssikring av vedtak, utforming av forskriftstekst og veiledning til selskaper.

Kandidater som blir uteksaminert i år er velkomne til å søke.

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner

  • Master i rettsvitenskap med gode resultater
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode kunnskaper i engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner

  • Forståelse og interesse for energipolitikk og næringsliv
  • Kjennskap til EU/EØS-rett
  • Interesse for internasjonalt arbeid

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er nysgjerrig, analytisk, engasjert i samfunnet, resultatorientert og som har gode samarbeidsevner. Du er strukturert, selvstendig og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.

Den som tilsettes må kunne autoriseres for behandling av informasjon gradert BEGRENSET eller høyere etter sikkerhetsloven, og må også kunne sikkerhetsklareres på tilsvarende nivåer etter sikkerhetsloven.

Vi tilbyr

  • Interessante og utfordrende oppgaver i et dynamisk, tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø
  • Spennende problemstillinger i skjæringspunktet mellom fag og politikk
  • Lønnsspenn fra kr. 540 500-650 000. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere.
  • I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten; blant annet fleksitid, lønnet overtid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning og yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Generell informasjon

Positiv særbehandling

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Mangfoldserklæring 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Spørsmål om stillingen