Ønsker du å jobbe med juss i en kommersiell kontekst?

Jurist

Arbeidsgiver:
Herda Totalentreprenør AS
Søknadsfrist:
Snarest

Etter flere år under navnet SV Betong AS ble det gjort et salg av selskapets betongavdeling for å rendyrke satsingen på totalentrepriser. Herda har en uttalt målsetning om å bli ledende innenfor sitt satsingsområde. 

Stillingen er nyopprettet i Herda. Et viktig ledd i den kommende strategien vil være å utvikle systemer for håndtering av juridisk risiko som bidrar til å beholde marginene som kalkuleres ved kontrahering og etter prosjektgjennomføringen. Stillingen vurderes derfor som viktig både med tanke på utvikling og implementering av bedriftens fremtidige planer.

Sentrale arbeidsoppgaver

Arbeidet i stillingen kan deles i to hovedkategorier. Den ene delen knytter seg til å bidra i prosessen med å utforme og iverksette en strategi for håndtering av juridisk risiko som er av betydning for bedriften i et kommersielt perspektiv. Dette vil innebære å utarbeide og oppdatere rutiner, maler og sjekklister til anbudsprosesser, kontraheringsprosesser og dokumenter sentrale under prosjektgjennomføringen.

Den andre delen knytter seg til løpende juridiske bistand i bedriften. Dette vil omfatter bistand med anbuds- og tilbudsinngivelser, kontraktsutforming- og forhandlinger mot kunder og underentreprenører, juridisk rådgivning til prosjektledere, ettermarkedsavdelingen og ledelsen i bedriften samt håndtering og koordinering av tvister.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er nyutdannet jurist. Utover gode faglige kvalifikasjoner i forretningsjuridiske fag, ser vi etter deg som ønsker å jobbe med juss i en kommersiell kontekst. Det vil være en fordel om du er nysgjerrig på å lære mer om drift av et entreprenørselskap og hvordan jussen kan bidra positivt i bedriften og dens verdiskapning.

Av egenskaper ønsker vi en person med

 • God integritet og pålitelighet
 • Kommersiell holdning og interesse
 • Analytisk og proaktiv holdning
 • Gode samarbeidsevner
 • Er strukturert
 • Interesse for å jobbe tverrfaglig (særlig mot økonomer og ingeniører)
 • God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Stor påvirkningsmulighet i bedriften og rundt egen arbeidshverdag
 • God faglig oppfølging av erfaren entrepreprisejurist i bedriftens ledelse
 • Frihet og ansvar
 • Gode utviklingsmuligheter og en karriereveg internt

Kontakinformasjon

Dersom du har spørsmål, eller vil høre mer om stillingen, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med:

 • Ronny Blankenberg
  Styreleder
  Telefon: 90 66 59 55