Nkom skal legge til rette for og sikre god konkurranse i markedene for bredbånd, telefoni, kringkasting og post. Vi definerer og påvirker rammebetingelser og lovverk nasjonalt og internasjonalt, og vi representerer Norge i det mangesidige arbeidet blant annet med internett og frekvensforvaltning. Sikkerhet og beredskap i nett er en vesentlig del av ansvaret vårt.

Jurist i konkurranseavdelingen

Nkom jobber for at alle i Norge har tilgang til sikre og moderne elektroniske kommunikasjonstjenester, og legger blant annet til rette for økt konkurranse i markedene for post, mobiltelefoni og bredbånd. Nå søker vi en dyktig jurist som vil jobbe tett på utviklingen i disse spennende bransjene. Relevant arbeidserfaring er en fordel, men du som er nyutdannet er også velkommen til å søke.
 
Konkurranseavdelingen består av to seksjoner og analyserer nasjonale markeder, identifiserer tilbydere med sterk markedsposisjon og pålegger aktører forpliktelser som fremmer konkurranse. Avdelingen fører også tilsyn med kravene til leveringsplikt som Posten Norge AS og Telenor ASA er underlagt. I tillegg gir vi faglige innspill til og utreder aktuelle problemstillinger på oppdrag fra regjeringen. Vi har tett samarbeid med blant andre Konkurransetilsynet og europeiske tilsynsmyndigheter for post- og ekomsektorene.

Seksjon telefoni og nummer har et overordnet ansvar for konkurransereguleringen av telefonimarkedene. Reguleringen skal legge til rette for økt konkurranse, og til at det bygges ut tre landsdekkende mobilnett i Norge. Seksjonen forvalter også nasjonale nummerressurser og følger opp regulering av spesialnummer, nødanrop og krav til identifisering av kunder. Vi driver utstrakt internasjonalt regelverksarbeid og følger opp Telenors leveringsplikt.

Seksjonen har 11 medarbeidere, de fleste med utdanning innen juss og økonomi. Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver i et utviklende og godt fagmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling om plikter etter ekomregelverket
 • lov- og forskriftsarbeid
 • oppfølging av regelverk knyttet til leveringspliktige tjenester, som skal sikre at alle har tilgang til elektroniske kommunikasjonstjenester
 • delta i Nkoms arbeid innen universell utforming, for å sikre at ekomtjenester kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsevne
 • bistand til forbrukere
 • foreta juridiske vurderinger knyttet til gjennomføringen av markedsanalyser, pålegg av virkemidler og tilsyn med markedene for mobil- og fasttelefoni i Norge
 • delta i eller lede utredninger og prosjekter
 • delta i Nkoms internasjonale arbeid

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • god faglig kunnskap og godt juridisk skjønn
 • god evne til å kommunisere skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk     
 • erfaring fra offentlig sektor eller annen relevant arbeidserfaring er en fordel, men nyutdannede er også velkommen til å søke

Personlige egenskaper

 • interessert og engasjert i fagområdene
 • analytisk og strukturert
 • samarbeidsorientert, men også med god evne til å jobbe selvstendig
 • lærevillig, nysgjerrig og serviceorientert
 • evne til å arbeide godt under press og være tilpasningsdyktig

Du må kjenne deg igjen i Nkoms verdier: engasjert, fremtidsrettet og profesjonell, og jobbe etter disse. Personlig interesse og egnethet for stillingen tillegges vekt. 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som rådgiver fra kr. 500.000 til kr. 600.000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontakt

Vi ønsker deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke. Nkom deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknader også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi ber deg om å dokumentere all utdanning som er relevant for stillingen. Legg ved vitnemål i Webcruiter når du søker en stilling hos oss.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søknad merkes: 4140649114

Nkom er lokalisert i Lillesand. Mer informasjon finner du på www.nkom.no.