En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Jurist i Luftforsvarsstaben

Luftforsvaret ser etter deg som vil jobbe med juridisk utredning, rådgivning og saksbehandling som sjefsjurist i Luftforsvarsstaben.
Luftforsvarsstaben sin fremste og viktigste oppgave er å støtte Sjef Luftforsvaret; herunder planlegge, styre og utvikle operative kapasiteter.

For den rette kandidaten kan vi tilby meget interessante utfordringer i en fase der Luftforsvaret omstilles til et femtegenerasjons luftforsvar, et godt juridisk fagmiljø og gode treningsfasiliteter.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgaver er juridisk utredning, rådgivning og saksbehandling, samt faglig og koordinerende ansvar for Luftforsvarets øvrige jurister.

 • Å gi råd til sjef Luft og øvrige deler av Luftforsvarsstaben.
 • Å gi juridiske råd og bistand i tilknytning og planlegging av militære operasjoner i inn- og utland
 • Å gi juridiske råd og bistand i tilknytning til utarbeidelse av skarpe planverk
 • Å gi juridiske råd og bistand ved planlegging og gjennomføring av øvelser
 • Ivareta juridiske forhold knyttet til alliert trening
 • Bistå med juridisk veiledning og opplæring av Luftforsvarets personell
 • Støtte, veilede og koordinere Luftforsvarets øvrige jurister i deres arbeid

Kvalifikasjoner

Må-krav

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Medisinsk skikkethet for stabstjeneste ved internasjonal tjeneste
 • Krav til fysisk test, karakter 4/4 for styrke/utholdenhet.
 • Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for hemmelig

Ønskelige krav

 • Militært utdanningsnivå offiser (OF) GOU - Grunnleggende offisersutdanning
 • Erfaring med juridisk utredning og juridisk rådgivning innenfor folkerett og/eller militære operasjoner
 • Vernepliktig akademisk befalskurs
 • Tjeneste fra internasjonale operasjoner og/eller internasjonal tjeneste
 • Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Motivert
 • Strukturert
 • Omgjengelig

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjons- og velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksitidsordning

Stillingen innehar grad kaptein eller major avhengig av kompetanse og ansiennitet.

Stillingskode 1520 Major / Orlogskaptein: Stillingen lønnes etter Luftforsvarets lønnspolicy, for tiden spenn 67-70, for tiden kr 605.500 - 640.200,- pr år

Kaptein/Kapteinløytnant

Ved opprykk: Stillingskode 1519 kaptein/kapteinløytnant (OF 2). Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, ltr.57- 60 for tiden kr 504.700 - 532.300,- pr år

For spesielt godt kvalifisert personell vil Luftforsvaret kunne avvike lønnsplassering fra kunngjort lønn. Det trekkes
lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte Seksjonssjef / Oberstløytnant Geir Ebbe Strøm på tlf 69238406, 90045065 eller epost

Om arbeidsplassen

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

Luftforsvarets ledelse støtter Sjef Luftforsvaret. De sikrer en helhetlig ledelse og styring av Luftforsvaret ved å planlegge, utvikle, produsere og bruke våre luftoperative kapasiteter.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret