Vi søker dyktig jurist til spennende stilling på inkassoområdet

Seksjon for eiendomsmegling og inkasso

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2023-04-11

Vi søker en dyktig jurist (førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver) til seksjon for eiendomsmegling og inkasso. Seksjonen har ansvar for tilsyns- og forvaltningsoppgaver knyttet til områdene eiendomsmegling, inkasso- og gjeldsinformasjonsvirksomhet. Seksjonen inngår i avdeling for markedstilsyn og har for tiden ti medarbeidere (jurister og økonomer) med høy kompetanse. 

Du vil hovedsakelig jobbe innenfor inkassoområdet, hvor Finanstilsynet særlig jobber for at inndriving av forfalte pengekrav skjer forsvarlig og at skyldnere beskyttes mot urimelig og urettmessig inkassopågang. Dette forutsetter blant annet god etterlevelse av kravene til forsvarlig risikostyring- og internkontroll i inkassoforetakene. Arbeidsoppgavene vil være varierte med hovedvekt på generell oppfølging av inkassovirksomhet gjennom stedlige eller dokumentbaserte tilsyn og andre konkrete undersøkelser.

Du vil blant annet få ansvar for gjennomføring av tilsyn og utarbeidelse av tilsynsrapporter, og vil ha utstrakt kontakt med inkassobransjen. I tillegg omfatter stillingen forvaltnings- og utredningsoppgaver. Du vil få gode muligheter for faglig utvikling, god innsikt i regelverket innenfor inkasso og tilgrensende områder og stor mulighet til å påvirke resultatet i enkeltsaker.

Arbeidsoppgaver

 • forberedelse og gjennomføring av tilsyn med etterlevelse av regelverket 
 • utarbeidelse av forvaltningsvedtak og behandling av klager 
 • veilede bransjeaktørene og kunder om regelverk og tilsynspraksis 
 • utredningsarbeid knyttet til regelverket, samt utarbeidelse av rundskriv og annen informasjonsvirksomhet 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen (master i rettsvitenskap) med gode resultater. Nyutdannede og studenter som avslutter masterstudiet inneværende semester, kan også søke 
 • Kunnskap om det regulatoriske rammeverket for inkassovirksomhet er en fordel 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne 
 • Godt juridisk skjønn og evne til å jobbe selvstendig og systematisk 

Personlige egenskaper

 • faglig interesse og engasjement for stillingens ansvarsområde 
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • initiativrik og evne til å behandle sakene effektivt i en travel hverdag 
 • evne til å jobbe selvstendig og systematisk 

Det blir lagt vekt på at du er personlig egnet og motivert for stillingen. 

Vi tilbyr

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver i godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse 
 • gode muligheter for egen faglig utvikling 
 • gode velferdsordninger og en fleksibel personalpolitikk 
 • medlemskap og lånemulighet i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid 
 • gode treningsfasiliteter og mulighet for å trene i arbeidstiden 
 • tiltreden og lønn etter avtale 

Annet 

 • Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. 
 • Søkere må legge ved vitnemål og relevante attester for å bli vurdert for stillingen. 
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av personen som blir ansatt. 
 • Søknaden kan skrives på nynorsk eller bokmål. 
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se: https://www.finanstilsynet.no/jobb-hos-oss/#Etiskeretningslinjer
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 
 • For positiv særbehandling se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se: www.finanstilsynet.no

Kontaktinformasjon

 • Anne-Kari Tuv
  Seksjonssjef
  Telefon: 22 93 98 04