Jurist innen menneskerettigheter - KDI

Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Arbeidsgiver:
Kriminalomsorgsdirektoratet
Søknadsfrist:
2022-05-29

Vi søker en engasjert og faglig dyktig jurist med erfaring og innsikt i menneskerettigheter. Stillingen er nyopprettet og er for tiden plassert i seksjon for progresjon, tilbakeføring og sikkerhet. Seksjonen har ansvar for utvikling av innhold, sikkerhet og regelverk for hele kriminalomsorgen og skal være en faglig motor for å utvikle en framtidsrettet straffegjennomføring som er trygg, åpen og nytenkende. 

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Kriminalomsorgen er samfunnets straffegjennomføringsapparat. Målet vårt er at den domfelte etter endt straffegjennomføring skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. 

Om stillingen

Stillingens hovedoppgaver vil være knyttet til arbeid med å vurdere og analysere om kriminalomsorgens regelverk er i samsvar med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) og øvrige internasjonale forpliktelser på rettsområdet. I arbeidet vil også inngå å utarbeide forslag til eventuelle nødvendige endringer i lovverk, opplæring og praksis om nødvendig. 

Du vil samarbeide med interne fagmiljøer i etaten og Kriminalomsorgens Høgskole og Utdanningssenter (KRUS) og eksterne miljøer med kompetanse på menneskerettigheter. 

Vi legger til grunn at du har erfaring og interesse for arbeid med internasjonale menneskerettigheter, herunder det nasjonale lovverkets forhold til slike internasjonale forpliktelser. Du kan forvente deg spennende arbeidsoppgaver knyttet til et regelverk som favner om mange ulike forhold.

Videre har vi et arbeidsmiljø med kunnskapsrike og erfarne medarbeidere som innehar kompetanse på en rekke ulike saksfelt, spesifikt regelverk og evnen til å se helheten i kriminalomsorgens regelverk og samfunnsoppdraget.

Dine viktigste oppgaver

 • Lede og gjennomføre et prosjekt med formål om en helhetlig gjennomgang av etatens regelverk og se på hvorvidt straffegjennomføringsloven, forskrifter og retningslinjer mv er i tråd med EMK og øvrige internasjonale forpliktelser på rettsområdet
 • Utarbeide forslag til eventuelle endringer i regelverk, opplæring og praksis
 • Samarbeide med KRUS om opplæring i menneskerettigheter i grunn- og etterutdanningen

Utdanning og erfaring

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitskap
 • Minimum 3 års relevant erfaring, for stilling som seniorrådgiver kreves minimum 5 års relevant erfaring
 • Erfaring fra arbeid med forholdet mellom norsk lovgivning og internasjonal lovgivning knyttet til menneskerettigheter, eller annen relevant erfaring fra området
 • Solide ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper
 • Erfaring fra eller kjennskap til deler av straffesakskjeden er en fordel  

Vi ser for oss at du 

 • Er selvstendig, dedikert, effektiv og løsningsorientert 
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Er beslutningsdyktig og med god gjennomføringsevne
 • Er analytisk, og med evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig

Vi tilbyr

 • Meningsfulle og utfordrende oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Kantineordning, gode treningsmuligheter og parkering
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor etter avtale  

Stillingen lønnes som rådgiver 1434, kr 534 400-677.600 og seniorrådgiver 1364, kr 583 500- 776.900 pr. år avhengig av ansiennitet/kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Line Wilberg, tlf. 920 23 780 eller seniorrådgiver Monica Tanem, tlf. 936 91 749.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.