Jurist med ansvar for arbeidsrett

NBA People & Organisation, Norges Bank

Arbeidsgiver:
Norges Bank
Søknadsfrist:
2021-03-01

Er du jurist som ønsker en sentral og spennende jobb innenfor arbeidsrett og HR hos en av Norges viktigste samfunnsaktører? Hos oss får du fagansvar for arbeidsrett og blir del av et hyggelig og faglig sterkt team med høyt tempo og spennende prosjekter.

Norges Bank People & Organisation bistår sentralbankvirksomheten og oljefondet (Norges Bank Investment Management) med alle HR-relaterte oppgaver og har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i Norges Bank. Som arbeidsrettsjurist hos oss vil du få et viktig fagansvar for arbeidsrett. Stillingen hører inn under Director for People & Organisation, men er faglig underlagt Director Legal & Information Management. Enheten har blant annet ansvar for personalutvikling, rekruttering og employer branding, lønn og personaladministrasjon, belønning og organisasjons- og lederutvikling.

Ditt hovedansvar vil være strategisk og juridisk arbeidsrettslig rådgivning til sentralbankvirksomheten og oljefondet, og stillingen innebærer tett dialog og oppfølging med ledelsen i begge virksomhetsområder. Du vil være med på å utvikle og forvalte regelverk og prosedyrer innenfor arbeidsrettsområdet og du vil møte et bredt spekter av oppgaver, bidra inn i både strategiske diskusjoner og operativ problemløsning og delta i fora der sentrale organisatoriske problemstillinger blir diskutert. En sentral del av stillingen er videre å ha koordineringsansvar for arbeidsrett på våre utekontorer. 

Arbeidsoppgaver

Utrede og gi råd på ulike arbeidsrettslige problemstillinger, herunder: 

 • Arbeidsgiver- og personalpolitikk
 • Handlingsrom for arbeidsgivers styringsrett
 • Utforming og ansvar for å oppdatere arbeidsavtaler i Norge og på utekontorene
 • Omstillinger og omorganiseringer
 • Personalsaker og oppfølging av ansatte
 • Kollektiv arbeidsrett, tariffavtaleforhandlinger og samarbeid med fagforeninger
 • Utvikling og praktisering av regelverk og prosedyrer
 • Støtte ledere med gjennomføring av prosesser
 • Samarbeid med eksterne leverandører nasjonalt og internasjonalt
 • Prosjekter og utviklingsoppgaver knyttet til fagområdet
 • Utforming av notater og annet skriftlig grunnlag for beslutningsprosesser på området

Kvalifikasjoner

 • Cand.jur. eller master i rettsvitenskap med gode karakterer fra et norsk universitet, gjerne med spesialisering innen arbeidsrett
 • Minimum 5 års erfaring med rådgivning, forhandlinger og utredning av juridiske problemstillinger innenfor arbeidsrett fra et ledende forretningsadvokatfirma og/eller en større, kunnskapsintensiv virksomhet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Spesielle krav

For stillingen kreves god vandel og ordnet økonomi. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes, må i tillegg kunne sikkerhetsklareres etter sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som stiller høye krav til kvalitet og leveranser, og som kan omsette overordnede rammebetingelser til operative prosedyrer og prosesser
 • Du har kapasitet til å sette deg inn i komplekse problemstillinger, forstår virksomhetens ulike behov og søker å finne løsninger på utfordringer i organisasjonen
 • Du er strukturert og presenterer dine faglige vurderinger på en ryddig og overbevisende måte
 • Som person er du positiv og engasjert, med et ønske om å bidra til at HR jobber godt sammen, og som bygger relasjoner og inngir tillit ute i organisasjonen
 • Endringsvillig og fleksibel, både med hensyn til rammebetingelser og arbeidstid/-mengde

Vi tilbyr

 • En sentral og viktig faglig rolle i en internasjonal virksomhet med betydelig samfunnsansvar
 • Spennende oppgaver og muligheter innenfor HR-området – Norges Bank er eget rettssubjekt
 • Et miljø preget av høyt kompetansenivå på alle områder og en organisasjon med fokus på faglig og personlig utvikling
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte og gode kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser og et bredt tilbud innenfor bedriftsidrett og andre sosiale aktiviteter

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingen, kontakt:

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.