Jurist med interesse for finansjus

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2023-09-18

Finanstilsynet har ledig en stilling som jurist (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver) i seksjon for konsesjoner og regulering. Seksjonen har 13 ansatte, i hovedsak jurister, med variert arbeidserfaring fra blant annet finansnæringen, forvaltningen, advokatvirksomhet og domstolene, og det er god variasjon i alderssammensetningen. Både nyutdannede og erfarne jurister oppfordres til å søke.

Seksjonen har ansvaret for regelverket innen bank-, forsikring- og pensjonsområdet. Dette omfatter også arbeid med EØS/EU-retten og ulike selskapsrettslige problemstillinger. Seksjonens arbeidsoppgaver er varierte og omfatter blant annet behandling av ulike søknader om konsesjon, fusjoner og fisjoner, erverv av eierandeler i finansforetak, godkjenning av konsernstrukturer mv. Seksjonen får jevnlig i oppdrag å utarbeide høringsnotater med forslag til regler, herunder forslag til gjennomføring av EØS-relevante rettsakter i norsk rett.

Seksjonen bistår avdelingens øvrige seksjoner med juridisk kvalitetssikring og deltakelse på stedlig tilsyn hos finansforetakene, og samarbeider i tillegg med de andre avdelingene i Finanstilsynet. Juristene i seksjonen deltar også i internasjonalt arbeid gjennom ulike arbeidsgrupper i EBA (European Banking Authority) og EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority).

Arbeidet innebærer jevnlig kontakt med banker og forsikringsforetak og andre typer finansforetak, deres rådgivere, og ulike næringsorganisasjoner samt andre lands tilsynsmyndigheter. Arbeidsoppgavene er varierte og utfordrende, og gir gode muligheter for faglig utvikling. Det vil også kunne være muligheter for å hospitere i andre seksjoner i Finanstilsynet. Stillingen gir en unik mulighet til å opparbeide god kunnskap om finansregulatoriske spørsmål.

Arbeidsoppgaver

 • varierte oppgaver innen bank-, forsikrings- og pensjonsområdet, herunder arbeid med EØS/EU-retten. Dette omfatter enkeltsaksbehandling samt varierte utrednings- og lovtolkningsoppgaver
 • bidra til å videreutvikle reglene som gjelder for norske finansforetak, bl.a. ved å gjennomføre EØS/EU-regelverk i norsk rett

Oppgavene vil bli tilpasset den som tilsettes sine kvalifikasjoner og erfaring.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen (master i rettsvitenskap) med gode resultater. Nyutdannede og kandidater som avslutter studiet i inneværende semester oppfordres også til å søke
 • kunnskap om det finansregulatoriske rammeverket, EØS/EU-retten eller forvaltningsrettslige problemstillinger er en fordel, men ingen forutsetning
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • godt juridisk skjønn

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik og har interesse for å tilegne deg ny kunnskap.
 • Du  har evne til å jobbe selvstendig, strukturert og nøyaktig.
 • Du har gode analytiske egenskaper.
 • Du har god arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • interessante, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling
 • hyggelig arbeidsmiljø med kunnskapsrike kolleger
 • gode velferdsordninger, fleksibel arbeidstid, betalt overtid og mulighet for avtale om hjemmekontor
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden
 • lønn og tiltredelse etter avtale

Annet

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkommende som ansettes i stillingen.
 • Søknaden kan skrives på nynorsk eller bokmål.
 • Søkere må legge ved vitnemål og relevante attester.
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se: https://www.finanstilsynet.no/jobb-hos-oss/#Etiskeretningslinjer.
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For positiv særbehandling. Se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no.

Kontaktinformasjon

 • Hege Bunkholt Elstrand
  Seksjonssjef
  Telefon: 22 93 97 50
 • Lene Tofte Dønvold
  Tilsynsrådgiver
  Telefon: 22 93 98 06