Vi søker jurist med interesse for verdipapirmarkedet

Seksjon for infrastruktur, Finanstilsynet

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2021-04-12

Vi har ledig en spennende stilling som jurist (seniorrådgiver) i seksjon for infrastruktur. Seksjonen har ansvaret for tilsynet med infrastrukturen i verdipapirmarkedet, og herunder tilsyn med blant annet handelsplasser, sentrale motparter og verdipapirsentralen i Norge. Seksjonen har også viktige tilsynsoppgaver knyttet til EMIR, reglene for varederivater samt tilsynsansvaret knyttet til referanseverdier.
 
Vi ser for oss at stillingen passer en erfaren jurist med interesse for verdipapirmarkedet. Stillingen gir meget god innsikt og medfører tett kontakt med de viktigste aktørene i verdipapirmarkedet. Arbeidsoppgavene er varierte, og gir gode muligheter for faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Tilsynsoppgaver mot infrastrukturen i verdipapirmarkedet, herunder deltagelse på stedlig tilsyn.
 • Forvaltningsoppgaver innen verdipapirområdet, og varierte utrednings- og lovtolkningsoppgaver.
 • Holde seg oppdatert på relevant regelverk, inkludert utviklingen av finansregelverket i EU. Du vil også bidra i arbeidet med å gjennomføre EØS/EU-regulering på verdipapirområdet i norsk rett.
 • Kontakt med aktørene i verdipapirmarkedet, andre offentlige myndigheter og EU/EØS-organer.
 • Arbeidet innebærer også dialog og tidvis tett samarbeid med øvrige fagavdelinger i Finanstilsynet, og andre lands tilsynsmyndigheter.

Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver innen seksjonens arbeidsområde.

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/cand.jur. med gode resultater.
 • Minimum 5 års relevant erfaring. Det er en fordel med erfaring fra finansmarkedsrett og EU/EØS-rett, og herunder regelverket for ulike typer infrastrukturforetak.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Interesse for finans.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Gode analytiske egenskaper og høy gjennomføringsevne.
 • God arbeidskapasitet og evne til å jobbe effektivt og selvstendig.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse.
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk.
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Tiltredelse og lønn etter avtale.
 • Stillingen er lyst ut som en seniorrådgiverstilling. Avhengig av kvalifikasjoner og erfaring kan det være aktuelt å innplassere i en av de interne arbeidstitlene tilsynsrådgiver eller senior tilsynsrådgiver.

Annet

 • Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.
 • Vitnemål og karakterer fra videregående skole og all høyere utdanning må legges ved søknaden.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkommende som ansettes i stillingen.
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.
  For positiv særbehandling se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingen, kontakt

 • Knut Haugan
  Seksjonssjef
  Telefon: 48 12 13 48