Medietilsynet er statens forvaltnings- og tilsynsorgan på medieområdet, og skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettssikkerhet og et levende demokrati. Medietilsynet skal fremme mediemangfold og kritisk medieforståelse i befolkningen, og har ambisjon om å utvikle seg til å bli et ledende kompetansemiljø på mediefeltet. Medietilsynet holder til i Fredrikstad og har i underkant av 40 ansatte.

Jurist – vikariat i ett år

Rådgiver/seniorrådgiver – jurist, vikariat i ett år

Medietilsynet har et ledig vikariat som rådgiver/seniorrådgiver – jurist. Medietilsynet har blant annet ansvaret for å forvalte alle statens mediestøtteordninger, for å gi konsesjoner til kringkasting og føre tilsyn etter kringkastingsregelverket.  

Til stillingens ansvarsområder ligger saksbehandling og tilsyn på Medietilsynets ansvarsområder, særlig innenfor forvaltning av mediestøtteordningene og tilsyn etter kringkastingsregelverket. Videre inngår bistand med å utarbeide høringsuttalelser, veiledning overfor medieaktører/publikum og regelverksutvikling. Stillingen kan tillegges andre oppgaver innenfor Medietilsynets ansvarsområde etter behov.

Vi ser etter deg som evner å jobbe strukturert, selvstendig og som trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø.

Leveranser og oppgaver:

 • Saksbehandling på kringkastings- og/eller mediestøttefeltet
 • Regelverksutvikling
 • Tilsyn
 • Utredningsarbeid, herunder bistand til Kulturdepartementet
 • Høringsuttalelser
 • Kontakt med og veiledning overfor medieaktører og mediebrukere
 • Andre relevante oppgaver etter behov

Du rapporterer til direktør for juridisk og regulatorisk avdeling.

Kvalifikasjonskrav:

 • Master i rettsvitenskap/Juridisk embetseksamen
 • Relevant arbeidserfaring
 • Godt juridisk skjønn og god samfunnsforståelse

Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning eller medierelatert arbeid. Vi legger også vekt på om du har interesse for medieregulering og ytringsfrihetsspørsmål.

Krav til personlige egenskaper:

 • Svært god skriftlig fremstillingsevne
 • Kvalitetsbevisst og nøyaktig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Initiativrik
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Medietilsynet ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi deltar i statens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøre oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en» kan brukes til rapporteringsformål.

Vi tilbyr:

En spennende og interessant stilling i en sektor i stor endring. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kollegaer.

Lønnsnivå for rådgiver: Fra 540 000 – 580 000 kroner. Lønnsnivå for seniorrådgiver: Fra 620 000 – 650 000 kroner.

Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med

 • direktør for juridisk og regulatorisk avdeling Hanne Sekkelsten tlf. 480 76 123 eller
 • ansattrepresentant Linda Marie Andersen tlf. 913 82 283.

Søknad med CV, vitnemål og relevante attester sendes til [email protected].

Søknadsfrist: 24. januar 2020