Jurist i Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved NMBU

Ønsker du å jobbe med forskningskontrakter på NMBU – Norges Bærekraftsuniversitet?

Arbeidsgiver:
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist:
2023-09-18

Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har ledig et vikariat i 9 måneder som juridisk rådgiver, med mulighet til forlengelse.  Forsknings- og innovasjonsavdelingen arbeider for å styrke NMBUs forskning, forskerutdanning, innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Vi gir støtte og veiledning til enkeltforskere og andre ansatte, fakultetene, universitetsledelsen og eksterne samarbeidspartnere

Avdelingen har også ansvar for å bidra til at universitetet utvikler og styrker forholdet til norsk og internasjonalt næringsliv. Til dette hører videreutvikling av næringslivssamarbeid, forvaltning av immaterielle rettigheter i samarbeid med Ard Innovation AS (NMBUs TTO), kontrakts- og avtalehåndtering.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har i dag to jurister som har forskningskontrakter og juridisk rådgivning som hovedarbeidsfelt.

En av medarbeiderne går ut i permisjon 27 oktober 2023 og i tillegg er finansiering av universitetets TTO-virksomhet er under omlegging. Derfor er det ledig et vikariat med oppstart snarest mulig og frem til 1. juli 2024 med mulighet for forlengelse. Forlengelse avhenger om omlegging og finansiering fortsetter i samme spor som det har blitt gitt signaler om fra Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet.

Arbeidsoppgaver

 • Utforme, kvalitetssikre og forhandle avtaler og kontrakter knyttet til forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Utvikle og iverksette universitetets politikk og regelverk for immaterielle rettigheter
 • Bistand med juridisk råd til enkeltforskere og universitetets ledere på andre rettsområder og tema som for eksempel: 
  • Kontraktsrett
  • Immaterialrett
  • Personvern i forskning
  • Forvaltningsrett
  • Statsstøtterett
 • Bidra med juridisk rådgivning på relevante områder for avdelingen og for universitetsledelsen ved kommersialisering av resultater fra forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med Ard Innovation AS
 • Bistå med kurs og opplæring
 • Den som tilsettes kan bli pålagt andre arbeidsoppgaver

Kompetanse:

Det kreves:

 • Master i rettsvitenskap (jus)/Juridisk embetseksamen
 • Dokumentert spesialkompetanse eller erfaring fra arbeid med:
  • Kontrakts- og avtalerett
  • Immaterialrett

Det er ønskelig med:

 • Kompetanse eller erfaring fra arbeid med de andre rettsområdene og tema som nevnes i arbeidsoppgavene over. Det være seg: Personvern, markeds- og konkurranserett, medierett, IKT-rett, forvaltningsrett, statsstøtterett, innsynsbegjæringer, habilitetsspørsmål, forskningsetikk og dyreforsøksjuss
 • Arbeidserfaring med utforming og inngåelse av avtaler og kontrakter knyttet til forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Erfaring med immaterielle rettigheter og kommersialisering av FoU-resultater.
 • Erfaring fra eller samarbeid med universitet og høgskolesektoren.
 • Erfaring fra juridisk arbeid med internasjonale forsknings- og utviklingskontrakter.
 • Kunnskap, forståelse og evne til å sette seg inn i NMBUs forskningsfelt.
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid innen innovasjon og entreprenørskap
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet og innovasjonsøkosystemet i Norge og internasjonal

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Selvstendighet, fleksibilitet og evne til å arbeide i team
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til resultat- og brukerorientert arbeid
 • Samarbeidsevne

Det er ønskelig med:

 • Nettverk og kontakter, gjerne innen både akademia og industri

Personlige egenskaper vektlegges, og vi leter etter deg som liker å arbeide med entreprenørskap, forskningsbasert innovasjon og administrasjon.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode Rådgiver Kode 1434 Ltr. 51-65 Kr 509 300 til 635 400 eller Seniorrådgiver Kode 1364 Ltr. 60-85 Kr 584 500 – 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. 

For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved Solveig Fossum-Raunehaug (leder Forsknings- og innovasjonsavdelingen), tlf 91 53 27 99, e-post [email protected] eller Vegard Arnhoff 90857918 [email protected].

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk her” på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 18.09.2023

Om avdelingen

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har 13 ansatte og har ansvar for forskerstøtte, forskerutdanning, forskningsetikk, innovasjon, internasjonalt samarbeid og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Avdelingen gir administrativ støtte og rådgivning til universitetets ansatte og ledelse

Vi kan tilby deg:

 • En selvstendig stilling med store muligheter for utvikling i tett samarbeid de de andre aktørene ved Innovasjonssenteret - Ås kommune, Ard Innovation og Aggrator
 • Spennende jobb på Norges bærekraftuniversitet
 • Arbeid og erfaring med hele økosystemet innen innovasjon
 • En arbeidsplass som arbeider med bærekraft i praksis
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor
 • Gode velferdsordninger som for eksempel trening i arbeidstiden, sosiale arrangementer og kompetanseheving.