Jurist og personvernombud

Arbeidsgiver:
Sykehuset Telemark HF
Søknadsfrist:
2022-12-16

Sykehuset Telemark HF søker en dyktig og engasjert jurist til en spennende og utviklende jobb i en virksomhet med stor offentlig interesse.

Vi søker en jurist til 100 % fast stilling som foretaksjurist/personvernombud. Den ledige stillingen er tenkt todelt. En del av stillingen utgjøres av rollen som sykehusets personvernombud og resterende knytter seg til rollen som foretaksjurist med fokus på helserett.

Stillingen inngår som en av to juriststillinger i vårt juridiske team. Juridisk team er organisatorisk plassert i økonomiavdelingen og rapporterer til økonomidirektøren.  Arbeidsfeltet til teamet er bredt med hovedvekt på fagområdene helserett, personvernrett, arbeidsrett, kontraktsrett, anskaffelsesrett og forvaltningsrett. 

Arbeidsoppgaver

 

Aktuelle oppgaver tilhørende rollen som personvernombud

 • Ressursperson og rådgiver på området
 • Bistå med å utarbeide styrende dokumenter innen personvern
 • Bidra til utvikling av en god personvernkultur
 • Oppfølging og behandling av avvikssaker innen personvern og informasjonssikkerhet
 • Bindeledd mellom sykehuset og Datatilsynet

Aktuelle oppgaver tilhørende rollen som foretaksjurist 

 •  Juridisk rådgivning/utredning innen helserett
 • Klagebehandling og annen saksbehandling (oppfølging av tilsynssaker, oppreisningssaker mv)
 • Intern undervisning og foredragsvirksomhet
 • Arbeid med prosedyrer og kvalitetsforbedring 
 • Deltakelse i interne utvalg og prosjekter

Kvalifikasjoner

Arbeidsoppgavene er varierte og består blant annet i å bistå sykehusledelsen og øvrig ledelse/stab med rådgivning, saksbehandling og opplæring/kursing. Juristene samarbeider og fordeler oppgaver utfra interesse, erfaringer, kapasitet og behov. 

 •  Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap 
 •  Minimum 2 års arbeidserfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 •  Godt juridisk skjønn 
 •  Erfaring innen helserett og/eller personvernrett 
 • Ønskelig med kjennskap til offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Selvstendighet • Gode samarbeidsevner 
 • God pedagogisk fremstillingsevne
 •  Evne til å arbeide i og forstå komplekse organisasjoner 
 • nteresse for helserett og personvern
 • Evne til å arbeide over profesjonsgrenser
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • En spennende og utviklende jobb i en virksomhet med stor offentlig interesse 
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Et tverrfaglig, stimulerende og godt arbeidsmiljø
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger 
 • God pensjonsordning    
 • IA-bedrift
 • Juridisk team er lokalisert sammen med sykehusets ledelse i Skien. Skien kommune utgjør sammen med kommunene Porsgrunn, Siljan og Bamble byområdet Grenland med mer enn 100 000 innbyggere. Grenland har et variert arbeidsmarked, gode og rimelige bomiljø, bredt kulturtilbud og en flott natur med kystlinje og fjell innen kort avstand.

Kontaktinformasjon

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).