Jurist - rådgiver/førstekonsulent (fast/vikar) hos Sivilombudet

Arbeidsgiver:
Sivilombudet
Søknadsfrist:
2023-12-03

I forslag til statsbudsjett 2024 er det foreslått at Sivilombudet får økt sin bevilgning for å behandle flere klagesaker. Vi planlegger derfor å ansette en til tre saksbehandlere (førstekonsulent/rådgiver) til fast stilling, med forbehold om at dette blir endelig vedtatt av Stortinget i desember.

Det er også ledig et vikariat på ca 1,5 år. Det kan i tillegg bli ledige vikariater på ca. ett år med mulighet for forlengelse.

Stillingene innebærer interessante, varierte og utfordrende oppgaver innen flere rettsområder. Vi har et inspirerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse, og mottar klager innenfor nær sagt alle rettsområder som har en side til forvaltningen.

Du vil være ansatt hos Sivilombudet, og har arbeidssted i en av avdelingene som ivaretar behandlingen av klager.

Som klagesaksbehandler vil din hovedoppgave være å foreta en rettslig og objektiv vurdering av klager. Du har ansvar for din egen portefølje av saker. Saksbehandlingen er i hovedsak skriftlig, så du må være glad i å skrive og arbeide selvstendig.

Etter vurdering av klager i utvalgte saker, vil du foreta nærmere undersøkelser og utforme utkast til uttalelse om ombudets syn på saken. I tillegg er det aktuelt med andre oppgaver, som å delta i møter med klagere og andre, holde foredrag, skrive høringssvar og artikler, bidra til interne prosjekter, og besvare telefonhenvendelser.

Kvalifikasjonskrav

For å anses kvalifisert til stillingen må du ha:

 • mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen med meget gode eksamensresultater
 • meget god skriftlig formuleringsevne
 • relevant juridisk erfaring etter fullført grad
  • minimum to år for rådgiver
  • inntil to år for førstekonsulent

Ønskede kvalifikasjoner

Det er en fordel om du har: 

 • erfaring fra virksomhet med sammenliknbar arbeidsform som Sivilombudet og fra offentlig forvaltning, særlig fra enkeltsaksbehandling eller klagebehandling.
 • kunnskap om, eller erfaring fra relevante rettsområder.

Vi ser i utgangspunktet etter deg som har inntil syv års arbeidserfaring. Nyutdannede kan søke stilling som førstekonsulent.

Det er ønskelig med rask tiltredelse.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er:

 • samfunnsorientert
 • selvstendig
 • nøyaktig
 • fleksibel
 • effektiv
 • engasjert
 • har evne til å prioritere løpende oppgaver

Vi tilbyr:

 • faste stillinger samt mulighet for vikariat
 • faglig utfordrende stilling med meningsfylte arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte og dyktige medarbeidere
 • oversiktlige betingelser, med blant annet fleksibel arbeidstid, velferdsordninger og betalt overtid
 • enkeltkontorer i tillegg til gode muligheter for hjemmekontor
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønn etter statens hovedtariffavtaler, etter kvalifikasjoner og erfaring. Lønnsnivå: 550 000 - 720 000 (Ca ltr. 55-72).

Om søknadsprosessen

For å søke stillingen kan du bruke lenken "Søk her" på denne siden. Vennligst oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på, og om du er interessert i vikariat.

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, ta kontakt med Jobbnorge på [email protected], eller telefon: +47 75 54 22 20.

Som vedlegg til søknaden skal det følge vitnemål og/eller karakterutskrift som til sammen dekker alle eksamensresultater fra jusstudiet, samt eventuelle attester. For søkere som innkalles til intervju, kan det bli krevd elektronisk tilgang til vitnemål/karakterutskrift gjennom Vitnemålsportalen.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju. Får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Du kan få nærmere opplysninger om stillingene ved å henvende deg til avdelingssjef Joakim Øren på tlf 22 82 85 00.