Jurist (rådgiver/seniorrådgiver)

Vi søker en dyktig jurist som ønsker å arbeide med dagsaktuelle saker og utvikling av jernbanen i Norge

Arbeidsgiver:
Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist:
2022-01-25

Jernbane er et høyt prioritert område i regjeringens samferdselspolitikk og har hatt stor vekst i både bevilgninger og antall reisende de siste årene. Jernbanen spiller en stadig viktigere rolle for transport av personer og varer, og for utviklingen av hvor folk kan bo og jobbe i Norge.

Baneseksjonen har ansvar for strategisk planlegging og budsjettarbeid innen jernbaneområdet og etatsstyringen av Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn. Videre har seksjonen ansvar for rammevilkårene for jernbanesektoren, internasjonale jernbanespørsmål og lov- og forskriftsarbeid på jernbaneområdet i tillegg til regelverk for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Seksjonen forvalter også oppgaver knyttet til fylkeskommunal kollektivtransport.

Baneseksjonen har en bred portefølje og jobber med dagsaktuelle saker som krever ulik kompetanse og arbeid på tvers.

Arbeidsoppgaver

Vi kan tilby utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag og politikk, blant annet:

 • Lov- og forskriftsarbeid innenfor jernbane-, taubane- og tivoliområdet
 • Klagesaksbehandling, EØS-rettslige saker og internasjonale avtaler
 • Bistå i arbeidet med plan- og utbyggingsporteføljen og etatsstyring
 • Generell juridisk bistand til avdelingen

Andre saker kan også være aktuelle avhengig av seksjonens behov, og erfaring og interesser til den som blir tilsatt. 

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har master i rettsvitenskap eller tilsvarende. Det er særlig relevant med fordypning i eller erfaring med et eller flere av områdene EU/EØS-rett, forvaltningsrett, statsforfatningsrett, folkerett, statsstøtterett, konkurranserett, ekspropriasjonsrett, forbrukerrett og/eller miljørett.

Du må ha minimum to års relevant erfaring. Vi vil legge vekt på erfaring fra arbeid med EØS-saker, lov- og forskriftsarbeid og/eller klagesaksbehandling. 

Vi ser etter deg som: 

 • Har god skriftlig fremstillingsevne
 • Har gode engelskkunnskaper, og gjerne kjennskap til flere språk (særlig fransk eller tysk)
 • Har stor arbeidskapasitet og kan jobbe selvstendig med god framdrift
 • Har god rolleforståelse og gode samarbeidsevner
 • Kan arbeide på tvers av fagområder
 • Er motivert for å arbeide frem konstruktive løsninger

Vi tilbyr

 • Arbeid med dagsaktuelle saker
 • Utfordrende og interessante oppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnspennet 500.000 - 750.000 kr. 

Det kreves 2-3 års relevant erfaring for innplassering som rådgiver og minimum 5 års relevant erfaring for seniorrådgiver.

Generell informasjon

Du kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte

 • avdelingsdirektør Cecilie Taule Fjordbakk på tlf.  99 39 27 89 eller
 • underdirektør Erik Syvertsen på tlf. 99 79 74 47.

Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her.

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.