Jurist - sekretariater

Arbeidsgiver:
Direktoratet for arbeidstilsynet
Søknadsfrist:
2024-08-11

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge? Nå har du muligheten!

Arbeidstilsynet er en offentlig etat som legger premisser for, og følge opp, at virksomheter holder et høyt nivå med hensyn til HMS-arbeid, og at de sørger for seriøse og lovlige arbeidsforhold. Arbeidstilsynet følger opp at virksomhetene etterlever arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen og øvrig relevant regelverk som er tillagt Arbeidstilsynets myndighet.

Direktoratet for arbeidstilsynet har ansvaret for sekretariatet for Tvisteløsningsnemnda, Tariffnemnda og Rikslønnsnemnda. Til dette arbeidet søker vi nå etter to dyktige jurister, en fast og en i ett års vikariat. Du kan lese mer om arbeidet vårt på nemndene.no.

Stillingen tilhører avdeling for klagebehandling og sekretariater i Direktoratet for Arbeidstilsynet. Avdelingen består av 18 jurister fordelt på kontorstedene Bodø, Trondheim og i Lillestrøm. Denne stillingen er plassert enten i Bodø eller Lillestrøm. Du må oppgi i din søknad hvor du ønsker kontorsted.

Jobben vil innebære noe reisevirksomhet, siden nemndsmøtene avholdes i Oslo. Enkelte møter kan gjennomføres digitalt. Vi ønsker medarbeidere med juridisk kompetanse.

Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver.
Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det. Menn oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • saksforberedelse for nemndene
 • innhenting av opplysninger
 • skrive utkast til vedtak
 • legge frem saker i nemndmøter
 • ferdigstille vedtak
 • veilede om nemndene og regelverket

Andre oppgaver må påregnes.

Du må ha

 • juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap
 • minimum to års forvaltningserfaring
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • god kunnskap og erfaring med bruk at IKT-verktøy

Det er en fordel om du også har:

 • kunnskap om individuell og/eller kollektiv arbeidsrett, EØS-rett og selskapsrett
 • kjennskap eller erfaring med nemndsarbeid

Vi ønsker også at du

 • ha god vurderingsevne og godt juridisk skjønn
 • har struktur med evne til å ha oversikt
 • har høy serviceinnstilling og god arbeidskapasitet
 • har evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • er samfunnsengasjert, initiativrik og resultatorientert
 • har gode kommunikasjons-egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Det er mange fordeler ved å jobbe hos oss

Hos oss får du

 • stilling og lønn som rådgiver, kode 1434 (kr 540 000 - kr 650 000) eller seniorrådgiver, kode 1364 (kr 605 000 - 750 000) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplasseringetter kvalifikasjoner
 • gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse: www.spk.no
 • gode ordninger og fordeler: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte/
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag og avdelingens utvikling
 • hyggelige kolleger i et kompetent og utviklende fagmiljø

Viktig å vite før du søker:
Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn.
Du kan be om unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak.

Kontaktinformasjon

 • Gry Singsaas
  Avdelingsdirektør, avdeling for klagebehandling og sekretariater
  Telefon: 97 02 64 27