Jurist - Seniorrådgiver

Vil du være med og jobbe for å styrke atomsikkerheten og kildeforvaltningen i Norge?

Arbeidsgiver:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Søknadsfrist:
2023-09-25

Vil du være med og jobbe for å styrke atomsikkerheten og kildeforvaltningen i Norge?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har et viktig samfunnsoppdrag og jobber både nasjonalt og internasjonalt for å redusere skadelige virkninger av stråling.

Avdeling atomsikkerhet og kildeforvaltning består av to fagseksjoner. Avdelingen er ansvarlig for forvaltning av atomenergiloven og strålevernloven med forskrifter.

Seksjon atomsikring, sikkerhetskontroll og kildeforvaltning jobber blant annet med å sikre våre nasjonale nukleære anlegg og det nukleære materiale i Norge. Seksjonen er også ansvarlig for sikker transport av nukleært og radioaktivt materiale.

Seksjon atomsikkerhet er forvaltningsmyndighet etter atomenergiloven og skal påse at de nukleære anleggene i Norge drives på en forsvarlig måte.
Vi søker en erfaren og engasjert jurist med evne og lyst til å jobbe med offentlig forvaltning, veiledning og tilsyn for å bedre sikkerhet og sikringen ved nasjonale nukleære anlegg og med forvaltning av strålekilder brukt i industri og forskning.

Stillingen er plassert i seksjon atomsikring, sikkerhetskontroll og kildeforvaltning, men skal fungere som en ressurs for hele avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Gi juridisk støtte til ledere og saksbehandlere i juridiske saker
  • - knyttet til forvaltning etter strålevernloven, atomenergiloven og sikkerhetsloven med forskrifter
  • knyttet til forvaltning av transport av radioaktivt og nukleært materiale
 • Bidra til utvikling av regelverk og veiledere
 • Søknadsbehandling, tilsyn samt reaksjoner og sanksjoner ved overtredelse av regelverket
 • Bidra i vårt arbeid for å skape gode holdninger og forståelse for regelverket hos brukere som oppbevarer, anvender og transporterer radiologisk og nukleært materiale
 • Samarbeid med andre jurister i direktoratet
 • Kontakt med nærings- og forskningsinstitusjoner, samt med departementer, andre offentlige etater og internasjonale miljøer
 • Oppgaver knyttet til den nasjonale atomberedskapen
 • Reisevirksomhet i inn- og utland må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Du er en erfaren jurist med Cand.jur. eller master i rettsvitenskap
 • Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Det er ønskelig med

 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring med juridisk utredningsarbeid og/eller regelverksutvikling
 • erfaring med å jobbe i miljø med stor grad av teknisk og naturvitenskapelig språk
 • erfaring fra internasjonalt arbeid
 • kjennskap til offentlighetsloven og forvaltningsloven
 • kjennskap til atomenergiloven, strålevernloven og sikkerhetsloven med forskrifter
 • kjennskap til det internasjonale rammeverket og relevante konvensjoner.

Personlige egenskaper

 • grundig, effektiv, selvstendig og ansvarsfull
 • handlekraft og med evne til tydelig å formidle sine anbefalinger vil bli vektlagt
 • fleksibel og løsningsorientert med evne til å tenke helhetlig
 • trives med å samarbeide og bidra inn i et team
 • god formidlingsevne - evner å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • god formuleringsevne, muntlig og skriftlig, norsk og engelsk

Vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester skal lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi tilbyr

En utfordrende stilling med varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter

 • allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • mulighet for internasjonalt arbeid
 • et godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer med høy kompetanse
 • muligheter for kurs og etterutdanning
 • fleksibel arbeidstid
 • god pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • trening i arbeidstiden
 • 6 måneders gjensidig prøvetid
 • lønn som seniorrådgiver 630.000-830.000- per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.

Mangfold i DSA

I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Har du spørsmål om stillingene?

 • seksjonssjef Tronn Berge (mob. 932 42 750)
 • avdelingsdirektør Tone Bergan (mob 41536142)

Hvis du har spørsmål om stillingene, er du velkommen til å ta kontakt. Mer informasjon om DSA finner du på vår hjemmeside www.dsa.no. Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.