Jurist som ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø?

Tillatelser, Statens jernbanetilsyn

Arbeidsgiver:
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist:
2022-05-29

Vi leter etter en dyktig jurist som brenner for faget, og samtidig blir engasjert av tverrfaglig samarbeid og gode diskusjoner. Hos oss får du jobbe med juridisk kvalitetssikring og samarbeid med ingeniører. Du får også jobbe med utredningsarbeid i samarbeid med andre jurister knyttet til regelverk og konsekvensvurderinger på jernbane, taubane og fornøyelsesinnretninger. Vi har oppgaver både til deg som har flere års erfaring, men også til deg som er nyutdannet. Vi kan tilpasse stillingen til deg. Hos oss får du uansett mulighet til å utvikle deg og bryne deg på spennende faglige problemstillinger.

Stillingen ligger i Avdeling for tillatelser. Avdelingen har ansvar for tillatelser til å ta i bruk tekniske innretninger på jernbanen, samt tillatelse til å bruke fornøyelsesinnretninger og taubaner som for eksempel skiheiser. Avdelingen har også ansvar for virksomhetstillatelser for å kunne drive jernbanevirksomhet. Mye av regelverket på jernbanen stammer fra rettsakter i EU som er inntatt i EØS-avtalen. Arbeidet gir på denne måten god erfaring med EU/EØS-regelverk. Vi søker en strukturert og analytisk jurist som skal ha et tett samarbeid med våre høyt kompetente fagmiljøer i Jernbanetilsynet, og tverrfaglig samarbeid vil prege din hverdag. God dialog og samarbeid med virksomhetene som er underlagt regelverket samt andre myndigheter og aktører vil også være en del av arbeidet.

Det er tett samarbeid mellom Jernbanetilsynets kontorer i Trondheim og Oslo og du kan regne med noe reiseaktivitet mellom kontorene.

Vi ønsker snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver

 • juridisk kvalitetssikring og rådgivning i saksbehandlingsprosesser og beslutninger

 • saksbehandling av søknader om tillatelser, primært vedrørende fornøyelsesinnretninger

 • saksbehandle oppgaver av juridisk karakter på avdelingens ansvarsoppgaver og tilgrensede fagområder, herunder behandling av klager

 • gjennomføring av EU/EØS-rettsakter og annet regelverksarbeid

 • samarbeide med juridisk miljø i andre avdelinger og blant annet bidra i større utredninger

Noe reiseaktivitet til kontoret i Trondheim, og eventuelt internasjonale møter.

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/cand. jur. Vårens kandidater kan også søke.
 • God skriftlig og muntlig formulering- og formidlingsevne, på norsk og engelsk.

I tillegg er det en fordel dersom du har:

 • relevant erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne fra departement, statlig tilsyn eller direktorat
 • erfaring med utredningsarbeid, herunder regelverksarbeid og konsekvensvurderinger
 • kjennskap til arbeidet med klart lovspråk og interesse for medvirkning og brukerperspektivet
 • Interesse for regelverk knyttet til tillatelser for tekniske innretninger
 • Kunnskap om bruk av tekniske standarder i samspill med regelverk
 • Erfaring med veiledning av aktører
 • Erfaring med juridisk kvalitetssikring, og samarbeid med ulike fagmiljøer 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsegenskaper
 • interesse for saksbehandling av både juridisk og teknisk karakter
 • gode kommunikasjons- og fremstillingsevner
 • er motivert for tverrfaglig arbeid og er inkluderende
 • godt helhetsblikk, både med tanke på i det enkelte fagområdet og avdelingens samlede leveranse
 • evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • god it-kompetanse og kjennskap til saksbehandlingssystemer

Vi tilbyr

 • et utpreget tverrfaglig miljø med høy faglig kompetanse
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige kollegaer
 • arbeidsplass i moderne lokaler i Karl Johans gate 41 B i Oslo eller Havnegata 9 i Trondheim
 • et ombordstigningsprogram for nyansatte, og fadder som følger deg i opplæringsperioden
 • fleksitid og sommertid
 • mulighet for hjemmekontorordning
 • støtte til arbeidsreise med kollektivtransport til og fra jobb
 • plassering i stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver
 • årslønn i spenn fra kr 490 000 til kr 850 000. Lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner
 • pensjonsordning i Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

Vi oppfordrer deg til å krysse av i Webcruiter dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Hvis vi får kvalifiserte søkere som har krysset av for at de tilhører en av de nevnte gruppene, inviterer vi minst én søker fra hver gruppe til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.no. Vi gjør oppmerksom på at avkrysningene vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan gjøres offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentleglova § 25. Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette grunngis.

Søknad og CV skal fylles inn i Webcruiter og ikke lastes opp som vedlegg. Vitnemål og attester skal følge søknaden.

Kontaktinformasjon

 • Kristoffer Johansen Eikeland
  Avdelingsdirektør
  Telefon: +47 22 99 59 29
 • Anne Kathrine Sandbrekke
  Seniorrådgiver HR
  Telefon: +47 951 60 634