Jurist til bank- og forsikringssektoren

Seksjon for forvaltning og kriseberedskap, Finanstilsynet

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2021-09-24

Vi har ledig en spennende stilling som jurist (seniorrådgiver/rådgiver/førstekonsulent) i seksjon for forvaltning og kriseberedskap. Seksjonen har ansvaret for det finansregulatoriske regelverket, herunder konsesjonssøknader, oppkjøp, fusjoner og fisjoner av finansforetak samt krisehåndtering. Seksjonen har 19 ansatte med høy og variert kompetanse fra blant annet forvaltningen, advokatvirksomhet, finansnæringen og domstolene, og inngår i avdeling for bank- og forsikringstilsyn.

Du vil ved ansettelsen knyttes til seksjonens forvaltningsgruppe som har ansvar for regelverksutvikling og håndtering innenfor bank- og forsikringsområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Behandle søknader om konsesjon for finansforetak, som f.eks. banker og forsikringsforetak.
 • Behandle søknader om organisatoriske endringer som oppkjøp, fusjoner og fisjoner.
 • Lovtolkingsspørsmål.
 • Regelverksutvikling.
 • EU/EØS-rettslige problemstillinger. 
 • Øvrige forvaltningssaker. 
 • Du vil også kunne få oppgaver knyttet til Finanstilsynets rolle som nasjonal krisehåndteringsmyndighet for bank- og forsikringssektoren.

Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses den enkeltes interesse, kompetanse og erfaring. Stillingen vil innebære utstrakt kontakt med aktørene i finansmarkedet.

Kvalifikasjoner

 • Cand. jur./Master i rettsvitenskap med gode faglige kvalifikasjoner.
 • Minimum tre års relevant erfaring fra advokat-/konsulentvirksomhet, finansnæringen eller offentlig forvaltning.
 • Kunnskap om, og interesse for, bank- og finansnæringen er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Nyutdannede kandidater eller kandidater som ferdigsstiller master i rettvitenskap høsten 2021, med gode resultater og relevant fagkrets vil bli vurdert til ansettelse som førstekonsulent.

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, tar ansvar for egne arbeidsprosesser og arbeider strukturert, målrettet og nøyaktig.
 • Du trives godt med analytisk arbeid.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer.
 • Store muligheter for utvikling og spennende arbeidsoppgaver i et miljø med høy fagkompetanse.
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Treningsfasiliteter.
 • Lønn og tiltreden etter avtale. Avhengig av kvalifikasjoner og erfaring kan det være aktuelt å benytte en av de interne arbeidstitlene tilsynsrådgiver eller senior tilsynsrådgiver.

Annet

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten. Søkerne vil i tilfelle bli varslet om dette i forkant.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkommende som ansettes i stillingen.
 • Søkerne må legge ved vitnemål og relevante attester.
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se: https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer 
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For positiv særbehandling se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no

Kontaktinformasjon

 • Kristin Schjønsby Kværnø
  Senior tilsynsrådgiver
  Telefon: 22 93 96 70
 • Ole-Jørgen Karlsen
  Seksjonssjef
  Telefon: 22 93 99 25