Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Jurist til Mattilsynets hovedkontor – forvaltning og utvikling av tilsynet

Seksjon Tilsynsutvikling og juss, Avdeling Planter og Dyr

Ved Mattilsynets hovedkontor, seksjon tilsynsutvikling og juss, har vi ledig en stilling som jurist. Ved seksjonen er vi i dag ti medarbeidere, herav fire jurister. Vi jobber i all hovedsak tverrgående med oppgaver knyttet til Mattilsynets utøvende tilsynsarbeid. Vi har et særskilt fokus på forvaltningsrettslige forhold og utvikling av tilsynsmetoder, der bl a digitale verktøy og samarbeid med andre offentlige og private aktører inngår. Seksjonen koordinerer også arbeid i etaten med rettslige prosesser.
 
Vi søker en dyktig, erfaren og utadvendt jurist-medarbeider. Ved tilsetting vil vi legge stor vekt på personlig egnethet. Mattilsynet er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og koordinering av forvaltningsrettslige spørsmål og problemstillinger i tilsynssammenheng
 • Utvikling og vedlikehold av retningslinjer for tilsyn, saksbehandling og virkemiddelbruk
 • Deltagelse i prosjekter, herunder digitale verktøy for tilsyn
 • Noe presentasjons- og foredragsvirksomhet internt og eksternt
 • Andre juridiske oppgaver ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen / mastergrad i rettsvitenskap
 • Minst tre års arbeidserfaring som jurist i offentlig forvaltning
 • Saksbehandlererfaring
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Interesse for personvern og digital utvikling av offentlig tilsyn

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel, med god evne til omstilling og prioritering av arbeidsoppgaver
 • Evne til å forstå komplekse problemstillinger og fremstille disse på en lett forståelig måte
 • Trives i et arbeidsmiljø der det ofte er høyt tempo i arbeidet

Vi tilbyr

 • Faglig interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en etat med forvaltningsansvar på fagområder med viktig samfunnsmessig betydning, og med stor oppmerksomhet og interesse blant politikere, media, næringsaktører og forbrukere
 • En spennende, men krevende arbeidshverdag
 • Teamarbeid og selvstendighet
 • Hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidssted Oslo (pt Adamstua, fra april 2020 Holberg terrasse (Stensberggata)
 • Innplassering som rådgiver eller seniorrådgiver med årslønn kr 550.000 – 670.000, avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.
 • Gode pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse.

Kontakt

Seksjonssjef Kjetil Berg, tlf 22778509

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Les mer på www.mattilsynet.no