Jurist til Teknologiavdelingen

Arbeidsgiver:
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Søknadsfrist:
2019-03-31
Nkom skal legge til rette for og sikre god konkurranse i markedene for bredbånd, telefoni, kringkasting og post. Vi definerer og påvirker rammebetingelser og lovverk nasjonalt og internasjonalt, og vi representerer Norge i det mangesidige arbeidet blant annet med internett og frekvensforvaltning. Sikkerhet og beredskap i nett er en viktig del av ansvaret vårt. Nkom er lokalisert i Lillesand.

Vi søker en jurist til seksjon Utstyr og regulering som skal arbeide med å følge opp utviklingen innen elektronisk kommunikasjon. Nye spørsmål settes stadig på dagsorden, og Nkom skal styrke forvaltningen av samfunnsinteressene på området.

Nkom har nasjonalt ansvar for elektronisk kommunikasjon. Gjennom tett oppfølging av teknologisk- og regulatorisk utvikling i markedet, arbeider Teknologiavdelingen for å legge til rette for bruk av ny teknologi i samfunnet. Samtidig skal vi kontrollere at krav som gjelder utstyr, nett og tjenester blir etterlevd i markedet.

Utstyr og regulering er én av tre seksjoner i avdelingen. Seksjonen består i dag av ni kolleger, og har blant annet ansvar for å utvikle regelverk og føre tilsyn med omsetningen av elektronisk kommunikasjonsutstyr i det norske markedet.

Nkom er opptatt av kunnskapsdeling og effektiv ressursutnyttelse på tvers av seksjoner, avdelinger og ansvarsområder. Hos oss blir du del av et meget kompetent og dynamisk miljø, innenfor et fagområde i stor utvikling. Vi jobber på tvers av faggrenser og deler kunnskap.

Arbeidsoppgaver:

 • regulerings- og forvaltningsspørsmål

 • tilsynsarbeid
 • regelverksutvikling
 • delta i andre aktiviteter knyttet til avdelingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner:

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • god evne til å kommunisere skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • motivasjon for å lære og bidra i samspillet mellom ulike interesser i den digitale hverdagen
 • interesse og forståelse for utøvelse av god offentlig forvaltning i alle ledd
 • relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper:

 • du er utadvendt og arbeider godt sammen med andre
 • du er god til å se hva som må gjøres for å løse oppgaven og få arbeidet gjort med rett kvalitet
 • du er villig til å ta i et tak der det er nødvendig og trives med varierte oppgaver
 • du er nysgjerrig på ny teknologi

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr. 490 000 til kr. 670 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontakt gjerne seksjonssjef Tor Bringsverd på telefon 481 30 120, eller e-post [email protected] for en prat om stillingen.

Vi ønsker kvinner og deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke.

Søk jobben innen 31. mars 2019.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.