Jurist til Veiseksjonen

Seniorrådgiver / utredningsleder

Arbeidsgiver:
Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist:
2022-08-31

Veiseksjonen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksveiene og riksveiferjene våre. Videre har seksjonen har ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet, samt oppfølging av utbyggingsavtalene med Nye Veier AS. I tillegg har seksjonen et overordnet ansvar for forvaltning av veglovgivningen og deler av yrkestransportlova.

Veiseksjonen (VS) er en av tre seksjoner i Vei-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen og består av 15 medarbeidere i tillegg til seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver

Veiseksjonen søker en erfaren jurist som blant annet vil arbeide med:

 • Forvaltning av veglova og yrkestransportlova
 • Implementering av EU-regelverk og EØS-relaterte spørsmål
 • Rådgivning, saksbehandling, regelverksutvikling, fullmaktsarbeid og oppfølging av tvistesaker innenfor seksjonens ansvarsområde.
 • Utarbeiding av overordnede føringer og retningslinjer for underliggende etater og selskaps rettsanvendelse
 • Bistå i større oppdrag på tvers i departementet, herunder arbeid med regelverksutvikling og internasjonalt samarbeid
 • Andre aktuelle saker innenfor seksjonens fag- og ansvarsområde

Det kan bli aktuelt med flere oppgaver på sikt, som for eksempel å delta i eller lede utredninger, prosjekter og arbeidsgrupper.

Kvalifikasjoner

Du har mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende og erfaring fra offentlig forvaltning. Du har erfaring med regelverksarbeid, konsekvensvurderinger og utredninger. Erfaring fra departementsarbeid og/eller arbeid i direktorat vil tillegges vekt.

Det er videre ønskelig at du har erfaring med EØS-rett og om du har kjennskap til et eller flere av følgende fagområder: plan- og bygningsrett, personvern og statsstøtte. Du har et godt faglig skjønn og evner å se regelverket i en helhetlig sammenheng med prosesser, systemer og organisasjon.

Du har god forståelse av egen og departementets rolle, er analytisk og har god vurderingsevne. Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig og kan benytte både norsk og engelsk som arbeidsspråk. Du trives med å håndtere mange saker og tar ansvar for framdrift. Du trives i møte med ulike mennesker og fagmiljøer og samarbeider godt med andre.

Vi tilbyr

 • Arbeid med dagsaktuelle saker med stor oppmerksomhet
 • Utfordrende og interessante oppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse

Om den som ansettes blir tilsatt som seniorrådgiver eller utredningsleder vil avhenge av kompetanse og erfaring..

Stillingen lønnes i et lønnsspenn fra kr 620 000 - 850 000,-.

Generell informasjon

Du kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus på tlf. 22 24 81 56

Samferdselsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, og oppfordrer alle kandidater med nødvendige kvalifikasjoner til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.