Jurist med erfaring fra utredningsarbeid - vikariat

Arbeidsgiver:
Justervesenet
Søknadsfrist:
2020-10-05

Vil du bidra i Justervesenets arbeid med å skape og opprettholde tillit til riktige målinger i Norge?

Til Avdeling for utredning og regelverk søker vi en dyktig jurist med erfaring fra utredningsarbeid.

Avdelingen har til sammen 3,5 ansatte, hvorav to er jurister. Vi utfører løpende utredninger i tråd med utredningsinstruksen for å sikre at Justervesenet utfører sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte. Utredningene danner ofte grunnlag for regelverksendringer. Regelverket danner grunnlag for hvor og hvordan Tilsynsavdelingen jobber i tilsynet. Avdelingen jobber tett og godt sammen om oppgavene, og har utstrakt samarbeid med Tilsynsavdelingen. I tillegg til utredninger og regelverksarbeid, utfører avdelingen noe saksbehandling i etterkant av tilsyn. Avdelingen har også godt samarbeid med overordnet departement og deltar i internasjonalt arbeid både på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå.

Til Avdeling for utredning og regelverk søker vi:

Jurist med master i rettsvitenskap og minst 3 års erfaring fra utredningsarbeid, vikariat 10 mnd.

Arbeidsoppgaver:

 • utredning i tråd med utredningsinstruksen
 • regelverksutvikling
 • besvare spørsmål fra publikum om Justervesenets regelverk
 • saksbehandling knyttet til oppfølgingssaker etter tilsyn
 • mulighet for deltagelse i internasjonalt samarbeid

Kvalifikasjoner:

 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • erfaring med utredningsarbeid
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker en medarbeider som:

 • er nøyaktig i det juridiske arbeidet
 • har evne til å sette seg inn i nye problemstillinger
 • har god formidlingsevne
 • har evne til å gjøre vurderinger ut ifra overordnede føringer
 • har gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og strukturert
 • tar initiativ og arbeider godt selvstendig

Vi kan tilby:

 • en lærerik stilling i et faglig sterkt miljø
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid/sommertid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Les gjerne mer om Justervesenet på vår hjemmeside www.justervesenet.no

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 500 000 – kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved kontakt med

 • avdelingsleder Eli Mogstad Ranger telefon 997 91 409 eller
 • seniorrådgiver Berit Hallenstvedt på telefon: 64 84 84 25.

Se også www.justervesenet.no

Send elektronisk søknad/CV via knappen «søk stillingen» på denne siden, innen 28.09.20. Vi ber om at du i tillegg vedlegger kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning. Søknaden skal merkes med referansekode UR 20-1.

Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf. 75 54 22 20