Jurist ved NTNU

Arbeidsgiver:
NTNU
Søknadsfrist:
2021-12-05

Stillingen er knyttet til faggruppe for kvalitetsutvikling i Avdeling for utdanningskvalitet. Avdelingen har ca. 75 ansatte fordelt på: en seksjon for etter- og videreutdanning, en seksjon for læringsstøtte og faggruppe for kvalitetsutvikling. Faggruppen ivaretar oppgaver innen studieportefølje, kvalitetsarbeid, juridisk rådgivning, utredninger til rektor og styret innen utdanningsområdet, støtte til fakultet og avdelinger samt koordinering av oppgaver i samarbeid med andre deler av NTNU. Stillingen rapporterer til avdelingsleder. Arbeidssted er Trondheim.

Avdelingen har behov for ytterligere en medarbeider med juridisk kompetanse som i hovedsak vil arbeide med rådgivning innen følgende rettsområder: forvaltningsrett, utdanningsrett, avtalerett, opphavsrett og personvern.  Utarbeidelse av lokale forskrifter og saksbehandling for NTNUs klagenemnd for studentsaker er også aktuelle arbeidsoppgaver. Det må videre påregnes å drive opplæring av NTNUs ansatte og utarbeide maler og informasjon innen de nevnte områdene.Arbeidsområdene kan endre seg over tid, og det vil variere i hvilken grad man arbeider innenfor de ulike rettsområdene.

Vi søker en medarbeider som har stor interesse for NTNUs kjernevirksomhet og som har god forståelse for det å være i en støttefunksjon. I tillegg ha tett kontakt med andre enheter og bidra til synliggjøring og forankring i organisasjonen. Stillingen tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et allsidig og trivelig arbeidsmiljø som er preget av aktive, engasjerte og dyktige medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk rådgivning
 • Utredning
 • Saksbehandling
 • Opplæring og veiledning

Kvalifikasjonskrav

 • Master i rettsvitenskap/cand.jur.
 • Kunnskap om/erfaring fra ett eller flere av rettsområdene nevnt ovenfor
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode engelskkunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring med utarbeidelse av forskrifter/regelverk
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren  

Personlige egenskaper 

 • Kan jobbe selvstendig, målrettet og ta initiativ
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kan sette seg inn i komplekse oppgaver innen kort tid
 • Analytisk og systematisk
 • Utviklingsorientert

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

I stillingen som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) vil du normalt lønnes fra brutto kr 615 800 – 801 300 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

 • CV, attester og vitnemål

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med leder for Avdeling for utdanningskvalitet Audun Grøm, tlf. 98645519, e-post: [email protected] eller seniorrådgiver/jurist Anne Marie Snekvik, tlf. 47332971, e-post: [email protected]

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: NTNU 73/21

 Søknadsfrist: 5.12.2021

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.