Er du en dyktig jurist og opptatt av gode velferdstjenester?

Analyse- og utviklingsseksjonen, Oslo kommune, Velferdsetaten

Arbeidsgiver:
Oslo kommune
Søknadsfrist:
2023-11-27

Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggerne som trenger det mest i Oslo. I analyse- og utviklingsseksjonen er vi 12 medarbeidere som skal bidra til gode, likeverdige og effektive tjenester ved NAV-kontorene i Oslo. Vi støtter NAV-kontor og byrådsavdeling med analyser, rådgivning og kompetansetiltak innen velferdstjenestene, særlig sosiale tjenester og integreringsarbeid. Vi har høye faglige ambisjoner og jobber med viktige og samfunnsaktuelle saker, blant annet knyttet til barnefattigdom og koordinering av kommunens flyktningarbeid.

Vi har nå behov for en dyktig jurist, som skal bidra til rettssikkerhet og god forvaltning av kommunale tjenester i NAV-kontorene. Du vil jobbe med alt fra juridiske avklaringer, utredninger og høringsinnspill, kurs og opplæring, samt utvikling av verktøy, rutiner og maler. Du får fagansvar for personvernarbeidet i seksjonen, som omfatter blant annet en data- og analyseplattform med personopplysninger. Arbeidet i seksjonen er i stor grad tverrfaglig, og du vil samarbeide med analytikere, samfunnsvitere, NAV-ansatte og andre jurister. Du blir én av to jurister i seksjonen, og vil få et stort nettverk av jurister i andre deler av etaten og kommunen.

Den rette personen har et ekte engasjement for å bidra til gode velferdstjenester og en pålitelig kommune. Du er trygg i faget ditt, har god dømmekraft, og liker å sette deg inn i nye problemstillinger og fagområder. Du trives både med å jobbe selvstendig med juridiske problemstillinger, og med samarbeid og formidling. Hos oss vil du få gode muligheter til å påvirke egne arbeidsoppgaver og til å utvikle deg videre. Vi kan love deg en variert og utfordrende arbeidshverdag, i en nøkkelrolle for flere av Oslo kommunes viktige tjenester.

Arbeidsoppgaver

 • Juridiske avklaringer og rådgivning innen integreringsloven, velferdslovgivningen, sosialtjenesteloven, personvernlovgivningen, forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • Planlegging og gjennomføring av kompetansetiltak og opplæring. 
 • Utvikling av rutiner, verktøy og maler som benyttes av NAV-kontorene
 • Fagansvar for arbeid med personvern og DPIA i seksjonen, særlig knyttet til data- og analyseplattform med taushetsbelagte personopplysninger
 • Rådgivning i personvernarbeid i etaten for øvrig
 • Lede og delta i arbeid med utredninger og høringsinnspill
 • Koordinering og dialog med Statsforvalteren, IMDi, Arbeids- og velferdsdirektoratet og juridiske miljøer i Oslo kommune
 • Lede og delta i arbeidsgrupper og prosesser med NAV-kontor, bydeler og andre samarbeidspartnere 
 • Bidra til et godt datagrunnlag og god forståelse av tjenestene i seksjonens analysearbeid
 • Bidra til gjennomføring av seksjonens arbeid med mål om gode, likeverdige og effektive tjenester ved NAV-kontorene 

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap
 • Minimum to års relevant arbeidserfaring 
 • Kjennskap til velferdslovgivningen, forvaltningsloven og personvernlovgivning 
 • Erfaring med utredningsarbeid
 • Fordel med erfaring fra å utvikle og gjennomføre kompetansetiltak
 • Fordel med erfaring fra NAV eller Oslo kommune
 • Meget god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig - tilsvarende minimum C2 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk

Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsfull. Du tar initiativ og eierskap og fullfører oppgaver.   
 • Analytisk og løsningsorientert.    
 • Grundig og systematisk. Arbeidet ditt holder høy kvalitet, er oversiktlig og etterrettelig.  
 • God organisatorisk forståelse. Du har innsikt i hvordan offentlig forvaltning fungerer og har god rolleforståelse.
 • En god samarbeidspartner.   
 • Samfunnsinteressert og nysgjerrig på ulike fagperspektiv. Du har evne og lyst til å jobbe tverrfaglig.
 • Dyktig i skriftlig og muntlig kommunikasjon. Du kan formidle fagstoff for ulike målgrupper. 

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra i utviklingen av viktige velferdstjenester for Oslos innbyggere
 • Engasjerende og utfordrende oppgaver med samfunnsaktuelle problemstillinger
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Hyggelige og positive kollegaer
 • Fleksitidsordning
 • IA-bedrift
 • Nye, lekre lokaler og bedriftsrestaurant sentralt i Oslo
 • Mulighet til hjemmearbeid
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Lønnsplassering etter erfaring og kompetanse for stilling som spesialkonsulent II, lønnstrinn 51- 55 (kr 767 700 - kr 831 500) per år i Oslo kommunes regulativ, avhengig av kvalifikasjoner og kompetanse. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ta gjerne kontakt med seksjonssjef Hedda Aas ved spørsmål om stillingen. Vi ser fram til å høre fra deg!

Kontaktinformasjon

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Velferdsetatens hovedoppgaver er sosial- og boligvirkemidler, botiltak, institusjoner og andre tiltak for rusavhengige, samt anskaffelser og kontraktsstyring på området sosiale tjenester. Etaten har ansvar for byomfattende sosiale tiltak i Oslo sentrum, og samarbeider med frivillige organisasjoner innen Oslos helse- og velferdssektor.

Informasjon om Velferdsetaten finner du på www.oslo.kommune.no

Elektroniske søknader foretrekkes.