Jurist – ett års vikariat med mulighet for forlengelse

Førstekonsulent / Rådgiver / Seniorrådgiver

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet
Søknadsfrist:
2022-05-27

Juridisk seksjon for bank og forsikring har det overordnede ansvaret for strukturspørsmål og regelverket for finansforetakene i Norge. Seksjonen jobber med oppfølging og gjennomføring av EU-regelverk, utarbeider nasjonalt regelverk, og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, betalingsformidling, kontanter, forsikring og pensjon. Seksjonen arbeider også med styringsspørsmål og juridiske spørsmål som gjelder Finanstilsynet, Norges Bank og Bankenes sikringsfond.

Finansmarkedsavdelingen har et utstrakt samarbeid med andre virksomheter og fagmiljøer i Norge og myndigheter i andre EØS-land og EFTA-sekretariatet. Avdelingen deltar også i internasjonalt arbeid, blant annet i Europakommisjonens ekspertgrupper på finansmarkedsområdet, nordisk samarbeid, Financial Action Task Force (FATF) og Verdens handelsorganisasjon WTO.

Om stillingene

Som jurist hos oss vil du jobbe med et bredt spekter av saker innenfor seksjonens ansvarsområde. Fagområdet kjennetegnes av et omfattende og komplekst regelverk i stadig utvikling, der hovedvekten av regelverket er basert på EØS-rett. Du vil jobbe med utvikling og oppfølging av nytt EØS-relevant finansmarkedsregelverk, og med lov- og forskriftsarbeid. Du vil også behandle enkeltsaker innen seksjonens ansvarsområder. I tillegg vil du arbeide opp mot den politiske ledelsen i departementet.

Vi arbeider både med større langsiktige saker og saker med korte tidsfrister, og du vil ha ansvar for mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, analysere og presentere komplekse saker klart og kortfattet.

En stilling i Finansmarkedsavdelingen gir mulighet for utvikling i et sterkt faglig miljø, og unik innsikt i regelverk på finansmarkedsområdet. Det vil også være mulighet for deltakelse på møter innenfor EØS-samarbeidet, i ekspertgrupper i EU-kommisjonen, nordisk samarbeid og i WTO.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap (eller tilsvarende) med meget gode resultater
 • Relevant erfaring med EØS-rett, finansregulatoriske problemstillinger eller lov- og forskriftsarbeid er nødvendig for stilling som seniorrådgiver
 • Kjennskap til statlig forvaltning og beslutningsprosessene i departementene er en fordel
 • Kunnskap om og interesse for samfunnsspørsmål
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • God evne til raskt å sette seg inn nye saker og trekke ut essensen
 • Høy faglig integritet
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Målrettet arbeidsform og høy arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig

Vi oppfordrer studenter som er ferdig med relevant utdanning våren 2022, til å søke.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med tett samarbeid mellom jurister og økonomer
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver hvor du raskt opparbeider deg spesialkunnskap innenfor fagfeltet
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (SPK)
 • Kontorsted i Regjeringskvartalet i Oslo sentrum

Annen informasjon

Lønn: Stillingene lønnes fra kr 500 000 – kr 800 000 + betalt overtid, avhengig av kvalifikasjoner. For erfarne kandidater vil stillingstittel og lønn vurderes på bakgrunn av bl.a. kjennskap til fagområdene og relevant praksis. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 20. mai 2022. Søknaden merkes med referansenummer: 17/22.

Kontakt: For ytterligere informasjon om stillingene er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsdirektør Jens Christian Werring-Westly tlf. 99 71 62 20.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.