Juristar

Arbeidsgiver:
Petroleumstilsynet
Søknadsfrist:
2022-12-05

Me søkjer to juristar for fast tilsetjing i full stilling.

Du må ha gode samarbeidsevner, høg fagleg kompetanse og motivasjon, gjerne med erfaring frå energi- og petroleumsverksemda, arbeidsrett, offentleg forvaltning og EU-/EØS-rett. Det er òg viktig å vera løysings- og resultatorientert og ha evne til å arbeida strukturert og sjølvstendig. Stillinga inneber nært samarbeid med andre faglege ressursar i etaten.

Arbeidsoppåver

 • Bistand ved oppfølging av verksemder på vårt forvaltningsområde
 • Rådgjeving internt og rettleiing eksternt
 • Rådgjeving til overordna departement og andre styremakter
 • Regelverksutvikling
 • Utgreiingsarbeid og samordning av høyringar
 • Utvikling av regelverks- og forvaltningskompetanse i organisasjonen
 • Klagebehandling
 • Bistand til politiet når dei etterforskar hendingar på vårt forvaltningsområde
 • Andre juridiske spørsmål 

Kvalifikasjonar

 • Cand. jur. eller master i rettsvitskap
 • Relevant arbeidserfaring, men nyutdanna  kan òg søkje
 • Erfaring med, eller interesse for, tverrfagleg arbeid
 • Evne til å arbeida sjølvstendig og saman med andre
 • Analytiske evner og god formidlingsevne
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk

Personlege eigenskaper

 • Gode samarbeidsevner og resultatorientert
 • Evne til å arbeide strukturert og sjølvstendig
 • Initiativrik, nøyaktig og serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Brei kontakt med ulike aktørar og fagmiljø, både nasjonalt og internasjonalt
 • Gode utsikter til fagleg påfyll
 • Eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
 • Løn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fadderordning
 • Moderne og innbydande lokale, med eige kontor
 • Aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsfasilitetar i og utanfor huset
 • Tilgang til bedriftshytte ved fjorden

Kontaktinformasjon

 • Sigve Knudsen
  Direktør Juss og rammevilkår
  Telefon: 51873269
 • Helene Bjelland
  Juridisk rådgiver
  Telefon: 51873213
 • Lars Fredrik Bråten
  Juridisk rådgiver
  Telefon: 51873322

Dersom kandidatar opplyser at dei har nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn eller ikkje kan dokumentera samanhengande yrkeskarriere, kan opplysningane bli brukt til statistikkformål.