Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Jurister/advokater – tilsyn med verdipapirmarkedet

Seksjon for infrastruktur og markeder utvides, og vi søker derfor etter to jurister. Seksjonen har ansvaret for tilsynet med infrastrukturen og markedsadferden i verdipapirmarkedet. Dette innebærer at seksjonen bl.a. fører tilsyn med handelsplasser som Oslo Børs og Nasdaq Oslo, samt verdipapirsentralen VPS.

I tillegg undersøker vi bl.a. saker knyttet til mulig innsidehandel, markedsmanipulasjon eller brudd på reglene om shortsalg og flagge- og meldeplikt. Seksjonen arbeider også med FINTECH-saker, inkludert kryptovalutaproblemstillinger. Arbeidet medfører tett dialog med markedsaktørene, og gir god innsikt i verdipapirmarkedet. Seksjonen inngår i avdeling for markedstilsyn  og består av 19 jurister/advokater og økonomer.

Arbeidsoppgaver

Du vil få oppgaver med å følge opp at foretakene og investorer etterlever regelverket på området seksjonen har ansvar for. Regelverket er basert på bl.a. de europeiske regelverkene EMIR, MIFID II/MiFIR, CSDR, BMR, MAR og SSR. Du vil også bidra i arbeidet med å gjennomføre EØS/EU-regulering på verdipapirområdet i norsk rett. Arbeidet innebærer dialog med markedsaktører og øvrige fagavdelinger i Finanstilsynet.

Om stillingene:

Den ene stillingen (senior-/spesialrådgiver) passer for en godt erfaren jurist/advokat med flere års erfaring fra verdipapirområdet.Den andre stillingen (førstekonsulent/rådgiver) er tiltenkt en jurist/advokatfullmektig med med noen års erfaring fra relevant område. Nyutdannede med gode resultater og stor interesse for fagområdet vårt kan også søke.

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/cand.jur. med meget gode resultater
 • Erfaring fra verdipapirområdet og/eller EØS-rettslig regulering er en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Gode velferdsordninger og generelt fleksibel personalpolitikk
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Tiltreden og lønn etter avtale

 Annet:

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste
 • Vi utfører bakgrunnssjekk på den som ansettes i stillingen 
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no