Jurister

Nå har du mulighet til å jobbe med spennende juridiske oppgaver på integreringsområdet.

Arbeidsgiver:
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist:
2021-12-06

Ønsker du deg interessante, varierte og utfordrende oppgaver innen flere rettsområder og et inspirerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse?

Seksjon for kvalifisering og statsborgerskap søker en til to dyktige jurister til faste stillinger (rådgiver/seniorrådgiver).

Som jurist hos oss vil du arbeide med regelverksutvikling, lovfortolkning og utredningsarbeid innenfor hele integreringsfeltet. Du vil også gi faglig råd til politisk ledelse, iverksette politiske vedtak og bidra til faglig utvikling innenfor saksområdene til seksjonen. Du må være forberedt på å kunne arbeide innen et bredt spekter av fagområder.

Våre medarbeidere skal være faglig engasjerte, ta ansvar, være gode lagspillere og utvikle og forbedre. 

Hva slags bakgrunn har du?

 • Du har juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Du har et godt juridisk skjønn.
 • Du har god samfunns- og rolleforståelse.
 • Du har interesse for offentlige beslutningsprosesser og virkemiddelbruk.
 • Kjennskap til departementets ansvarsfelt er ønskelig.
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne departement.

Til stilling som seniorrådgiver kreves minst fire års relevant yrkeserfaring. For stilling som rådgiver stilles som hovedregel krav om minst to års relevant arbeidserfaring. 

Hvem ser vi etter?

 • Du har gode samarbeidsevner, er selvstendig og jobber systematisk.
 • Du har god planleggings- og gjennomføringsevne.
 • Du har gode analytiske evner.
 • Du har høy arbeidskapasitet, og liker en hektisk hverdag.
 • Du er utviklingsorientert.
 • Du er ansvarsbevisst og tar egne initiativ.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hva får du hos oss?

 • Spennende og krevende arbeidsoppgaver sammen med andre engasjerte medarbeidere.
 • Nærhet til politiske beslutninger.
 • Lønn vil ligge mellom 550.000 og 750.000 kroner avhengig av kvalifikasjonene dine, og om du blir innplassert som rådgiver eller seniorrådgiver. Er du spesielt godt kvalifisert for stillingen, kan høyere lønn vurderes.
 • I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning, mulighet for boliglån, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes per post innen søknadsfristen.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Toril Melander Stene på tlf. 911 40 108.

Om avdelingen

Integreringsavdelingen har ansvar for å utvikle og samordne regjeringens inkluderings- og integreringspolitikk. Avdelingen har blant annet ansvar for bosetting av flyktninger, kvalifisering av voksne innvandrere, mangfold i arbeidslivet, motvirke rasisme og diskriminering, forebygge negativ sosial kontroll, statsborgerskap, tolking i offentlig sektor, sivilsamfunnets rolle på integreringsområdet, samt tilskudd til kommuner og frivilligheten.

Avdelingen har ansvar for etatsstyring av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), samt gir oppdrag til Bufdir, HK-dir og UDI.

Avdelingen forvalter følgende lover: introduksjonsloven, integreringsloven, statsborgerloven og tolkeloven.