Jurister

Vil du jobbe med regulering av finansmarkedene?

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet
Søknadsfrist:
2024-05-30

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Finansmarkedsavdelingen arbeider med regelverk og andre spørsmål knyttet til forholdene i finansmarkedene, herunder analyse, beredskap og internasjonalt samarbeid. Avdelingen består av to seksjoner; seksjon for bank og betaling og seksjon for forsikring og kapitalmarkeder. Seksjon for bank og betaling har bl.a. ansvar for spørsmål knyttet til finansforetak, betaling, eiendomsmegling, finansiell rapportering, bærekraftig finans og antihvitvasking. Seksjon for forsikring og kapitalmarkeder har bl.a. ansvar for spørsmål knyttet til forsikrings- og pensjonsforetak, private pensjonsprodukter, verdipapirhandel, fond, folkefinansiering og kryptoaktiva.

Om stillingene

Finansmarkedsavdelingen har ledige stillinger for jurister, både fast og vikariat. Som jurist hos oss vil du jobbe med et bredt spekter av saker innenfor avdelingens ansvarsområde. Fagområdet kjennetegnes av et omfattende og komplekst regelverk i stadig utvikling, der hovedvekten av regelverket er basert på EØS-rett. Du vil jobbe med utvikling og oppfølging av nytt EØS-relevant finansmarkedsregelverk, og med lov- og forskriftsarbeid. Du vil også behandle andre juridiske spørsmål innenfor avdelingens ansvarsområde, i tillegg til å arbeide opp mot den politiske ledelsen i departementet.

Finansmarkedsavdelingen har et utstrakt samarbeid og kontakt med andre virksomheter og fagmiljøer i Norge og myndigheter i andre EØS-land og EFTA-sekretariatet. Avdelingen deltar i internasjonalt arbeid, blant annet i Europakommisjonens ekspertgrupper på finansmarkedsområdet, nordisk-baltisk samarbeid, Financial Action Task Force (FATF, arbeid knyttet til antihvitvaskingstiltak) og Verdens handelsorganisasjon WTO.

Vi arbeider både med større, langsiktige saker og saker med korte tidsfrister, og du vil ha ansvar for flere saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, analysere og presentere komplekse saker klart og kortfattet. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi søker deg som er nyutdannet eller har noen års relevant erfaring. Jusstudenter med relevant fagkrets som er ferdige våren 2025, er også velkommen til å søke.

Utdanning, erfaring og egenskaper

Vi stiller krav om:

 • Master i rettsvitenskap (eller tilsvarende) med meget gode resultater
 • Kunnskap om og interesse for samfunnsspørsmål
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

For stilling som rådgiver eller seniorrådgiver er det nødvendig med kjennskap til hvordan statlig forvaltning fungerer og forståelse av beslutningsprosessene i departementene.

For stilling som rådgiver eller seniorrådgiver er det også nødvendig med relevant erfaring innen for eksempel EØS-rett, finansregulatoriske problemstillinger eller lov- og forskriftsarbeid.

Personlige egenskaper:

 • God evne til raskt å sette seg inn nye saker og trekke ut essensen
 • Høy faglig integritet
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Målrettet arbeidsform og høy arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig

Personlig egnethet tillegges vekt.

Hos oss får du

 • Aktuelle og krevende arbeidsoppgaver i et stort, engasjerende fagmiljø
 • Faglig utvikling og gode karrieremuligheter
 • Bidra til å løse departementets samfunnsoppdrag, og nærhet til viktige beslutninger
 • Hyggelige og hjelpsomme kollegaer

Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, en av Norges beste pensjonsordninger. Les mer om å jobbe i Finansdepartementet her.

Annen informasjon

Lønn: kr 548 600 - 800 000 og betalt overtid. Stillingskode avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes

Søknadsfrist:  30. mai 2024

Kontakt: For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med 

 • avdelingsdirektør Åse Natvig (seksjon for forsikring og kapitalmarkeder), e-post [email protected] eller tlf.: 40 85 88 97, og
 • avdelingsdirektør Marius Østli (seksjon for bank og betaling), e-post [email protected] eller tlf.: 92 48 85 44

Bakgrunnssjekk og autorisasjon

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kandidaten som ansettes. Ansettelse forutsetter at denne godkjennes. Ansettelse i Finansdepartementet forutsetter at autorisasjon for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven kan gis. For mer informasjon om autorisasjon, se her.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Spørsmål om stillingen