Jurister

Førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet
Søknadsfrist:
2023-11-26

Finansmarkedsavdelingen har ledige stillinger som jurister i to av våre juridiske seksjoner; fast og ett års vikariat med mulighet for forlengelse. 

Juridisk seksjon for bank og forsikring har det overordnede ansvaret for strukturspørsmål og regelverket for finansforetakene i Norge. Seksjonens ansvarsområde inkluderer blant annet bank og finansiering, betalingsformidling, kontanter, forsikring og pensjon, og juridiske spørsmål som gjelder Finanstilsynet, Norges Bank og Bankenes sikringsfond.

Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering har ansvar for regelverk og strukturspørsmål knyttet til verdipapirmarkedene i Norge (verdipapirforetak, finansiell infrastruktur, verdipapirfond mv), finansiell rapportering (regnskap, revisjon og bokføring), eiendomsmegling og hvitvasking.

Finansmarkedsavdelingen har et utstrakt samarbeid med andre virksomheter og fagmiljøer i Norge og myndigheter i andre EØS-land og EFTA- sekretariatet. Avdelingen deltar også i internasjonalt arbeid, blant annet i Europakommisjonens ekspertgrupper på finansmarkedsområdet, nordisk samarbeid, Financial Action Task Force (FATF, arbeid knyttet til antihvitvaskingstiltak) og Verdens handelsorganisasjon WTO.

Som jurist hos oss vil du jobbe med et bredt spekter av saker innenfor seksjonens ansvarsområde. Fagområdet kjennetegnes av et omfattende og komplekst regelverk i stadig utvikling, der hovedvekten av regelverket er basert på EØS-rett. Du vil jobbe med utvikling og oppfølging av nytt EØS-relevant finansmarkedsregelverk, og med lov- og forskriftsarbeid. Du vil også behandle enkeltsaker innen seksjonens ansvarsområder. I tillegg vil du arbeide opp mot den politiske ledelsen i departementet.

Vi arbeider både med større, langsiktige saker og saker med korte tidsfrister, og du vil ha ansvar for mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, analysere og presentere komplekse saker klart og kortfattet. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi oppfordrer studenter som er ferdig med relevant utdanning høsten 2023, til å søke.

Utdanning, erfaring og egenskaper

Vi stiller krav til: 

 • Master i rettsvitenskap (eller tilsvarende) med meget gode resultater
 • Relevant erfaring, helst innen EØS-rett, finansregulatoriske problemstillinger eller lov- og forskriftsarbeid er nødvendig for stilling som rådgiver og seniorrådgiver
 • Kjennskap til statlig forvaltning og beslutningsprosessene i departementene er en fordel
 • Kunnskap om og interesse for samfunnsspørsmål
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • God evne til raskt å sette seg inn nye saker og trekke ut essensen
 • Høy faglig integritet
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Målrettet arbeidsform og høy arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig

Personlige egnethet tillegges vekt.

Hos oss får du

 • Aktuelle og krevende arbeidsoppgaver i et stort, engasjerende fagmiljø
 • Faglig utvikling og gode karrieremuligheter
 • Bidra til å løse departementets samfunnsoppdrag, og nærhet til viktige beslutninger
 • Hyggelige og hjelpsomme kollegaer

Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, en av Norges beste pensjonsordninger. Les mer om å jobbe i Finansdepartementet her.

Annen informasjon

Lønn: kr 548 600 - 800 000 og betalt overtid. Stillingskode avhenger av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 26. november 2023

Kontakt: For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsdirektør Jens Christian Werring-Westly, e- post [email protected] eller tlf. 99 71 62 20, eller konstituert avdelingsdirektør Tonje Skjeie, e-post [email protected] eller tlf. 99 35 30 62.

Bakgrunnssjekk og autorisasjon

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kandidaten som tilsettes. Tilsettelse forutsetter at denne godkjennes. Ansettelse i Finansdepartementet forutsetter at autorisasjon for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven kan gis. For mer informasjon om autorisasjon, se her.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Spørsmål om stillingen

 • Jens Christian Werring-Westly
  Avdelingsdirektør
  Telefon: 99716220
  E-post: [email protected]
 • Tonje Skjeie
  Konstituert avdelingsdirektør
  Telefon: 99353062
  E-post: [email protected]