Vil du jobbe med juridiske problemstillinger knyttet til fornybar energi og sikker kraftforsyning?

Juridisk, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Arbeidsgiver:
Norges vassdrags- og energidirektorat
Søknadsfrist:
2024-04-11

Ved juridisk seksjon i NVE søker vi 2 jurister som skal være med og styrke laget vårt videre. Stillingene er faste. Hos oss vil du jobbe med et bredt spekter av fagområder hvor du vil yte juridisk bistand innen blant annet konsesjoner/tillatelser, samfunnssikkerhet, informasjonssikkerhet, beredskap, flom, skred og andre naturfarer, tilsyn/kontroll, arealinngrep, klimatilpasning og energimerking/energibruk. I tillegg jobber seksjonen med regelverksutvikling innenfor NVEs ansvarsområder.

I juridisk seksjon er vi i dag 15 jurister. Seksjonen er en del av avdelingen for virksomhetsstyring og juss. Sentrale rettsområder for juridisk seksjon er energi- og vassdragsrett, forvaltningsrett, naturmangfold og EU/EØS-rett og annet regelverk knyttet til NVEs ansvar innenfor samfunnssikkerhet, beredskap, informasjonssikkerhet, tilsyn/kontroll, arealinngrep og klimatilpasning. 

Arbeidsoppgaver

 • juridisk arbeid knyttet til blant annet 
  • utvikling, tolkning og anvendelse av regelverk 
  • høringer av regelverk 
  • tolkning og inngåelse av kontrakter 
 • samarbeid på tvers både innad i seksjonen og med andre fagmiljø i NVE 

Kvalifikasjoner

Krav:  

 • master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen i norsk rett  
 • kunnskap om eller erfaring fra relevante rettsområder  
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk  
   

Ønskelig/fordelaktig:  

 • Kjennskap til offentlig forvaltning  
 • Kunnskap om og/eller erfaring fra flere av NVEs rettsområder:  
 • Sikkerhet, beredskap og IKT-sikkerhet 
 • Kontroll- og tilsynsvirksomhet 
 • Fornybar energiproduksjon til havs 
 • Behandling av konsesjoner/tillatelser 
 • Kunnskap om eller interesse for IKT og digitalisering  
 • Erfaring fra bruk av digitalisering for å støtte og effektivisere juridisk saksbehandling 

Vi ser helst at du har noen års erfaring, men nyutdannede med valgfag og/eller masteroppgave innenfor NVEs ansvarsområder vil også bli vurdert. 

Personlige egenskaper

 • du er samarbeidsorientert og en lagspiller, men kan også jobbe selvstendig 
 • du har god prioriterings- og gjennomføringsevne 
 • du har et meget godt skjønn og god rolleforståelse 
 • du er god til å kombinere juss og andre aktuelle fagfelt 
 • du er god til å drive prosesser 

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt 

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder.

Vi holder til i sentrale lokaler på Majorstuen, rett ved Frognerparken. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, treningsrom og et aktivt bedriftsidrettslag, der du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Din årslønn vil være innenfor spennet kr 580 000 – 800 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1408/1434/1364) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (blant annet av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges). 

Kontaktinformasjon

 • Anne Rogstad
  Seksjonssjef
  Telefon: 22 95 91 46
 • Anne Marit Berg Flugstad
  Seniorrådgiver HR
  Telefon: 90088900