Jurister - førstekonsulent/rådgiver (fast/vikar) hos Sivilombudsmannen

Arbeidsgiver:
Sivilombudsmannen
Søknadsfrist:
2020-08-02

Det er for tiden ledig én fast stilling og ett til to vikariater som jurist (førstekonsulent/rådgiver) hos Sivilombudsmannen. Minimum én vil være for førstekonsulent.

Stillingene innebærer interessante, varierte og utfordrende oppgaver innen flere rettsområder og et inspirerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse. Ombudsmannen mottar klager innenfor nær sagt alle rettsområder som har en side til forvaltningen. Som klagesaksbehandler vil din hovedoppgave være å foreta en rettslig og objektiv vurdering av klager. Etter å ha vurdert om klagen kan og bør tas til behandling, vil du i utvalgte saker foreta nærmere undersøkelser og sørge for en kontradiktorisk behandling av saken. Du har ansvar for din egen portefølje av saker. Saksbehandlingen er skriftlig, så du må være glad i å skrive og arbeide selvstendig. I tillegg til å besvare telefonhenvendelser kan det bli aktuelt med andre oppgaver, som å delta i enkelte møter med klagere og andre, holde foredrag, skrive høringssvar og artikler, og bidra i diverse interne prosjekter.

Du vil være ansatt hos Sivilombudsmannen, og ha arbeidssted i en av avdelingene som ivaretar klagesaksmandatet. Du vil være del av et fagmiljø med om lag 50 jurister som har god kunnskap om, og interesse for, norsk offentlig forvaltning.

Vikariat(ene) er på ca et år, med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjonskrav

For å anses kvalifisert til stillingen må du ha:

 • juridisk embetseksamen (cand. jur.) eller mastergrad i rettsvitenskap med meget gode eksamensresultater.
 • meget god skriftlig formuleringsevne.
 • inntil fem års relevant erfaring. For stilling som rådgiver kreves minimum to års juridisk arbeidserfaring.

For midlertidig stilling vil det bli lagt vekt på muligheten for rask tiltredelse.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er en fordel om du har:

 • erfaring fra virksomhet med sammenliknbar arbeidsform som Sivilombudsmannen og fra offentlig forvaltning, særlig fra enkeltsaksbehandling eller klagebehandling.
 • kunnskap om, eller erfaring fra relevante rettsområder.
 • Nyutdannede kan søke stilling som førstekonsulent.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har/er:

 • god arbeidskapasitet
 • evne til å jobbe strukturert
 • nøyaktig
 • selvstendig
 • evne til å prioritere løpende oppgaver

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende stilling med meningsfylte arbeidsoppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte og dyktige medarbeidere.
 • Oversiktlige arbeidsbetingelser med fleksibel arbeidstid, medlemskap i Statens pensjonskasse og fokus på inkluderende arbeidsmiljø.
 • Lønn etter statens hovedtariffavtaler, etter kvalifikasjoner og erfaring: Førstekonsulent (stillingskode 1408)/ Rådgiver (stillingskode 1436): kr 500 000 – 580 000.

For å søke på stillingene kan du bruke lenken "Søk her" på denne siden.

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, ta kontakt med Jobbnorge på [email protected] eller telefon +47 75 54 22 20.

Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester.

Vi ber deg opplyse om du er interessert i å bli vurdert både for fast stilling og vikariat.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Du kan få nærmere opplysninger om stillingene ved å henvende deg til avdelingssjef Annette Dahl eller seniorrådgiver Ingeborg Skonnord på telefon 22 82 85 00.

Søknadsfrist: 2. august 2020.