Jurister - førstekonsulent/rådgiver

Vil du være med å utforme morgendagens skatteregler?

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet
Søknadsfrist:
2024-02-22

I skattelovavdelingen er det ledig faste stillinger og vikariater som jurister. Vikariatene er ettårige med mulighet for forlengelse. Hos oss vil du delta i arbeidet med å utarbeide lovforslag og forskriftsbestemmelser på skatte- og avgiftsområdet i tillegg til å arbeide med andre utredningsoppdrag innenfor avdelingens ansvarsområde. Du vil også kunne få arbeide med oppgaver på avdelingens internasjonale ansvarsområde, og det er særlig aktuelt å delta i arbeidet med saker som gjelder oppfølgingen av EØS-avtalen.

Vi oppfordrer studenter som er ferdig med utdanningen i løpet av 2024 til å søke.

Utdanning, erfaring og egenskaper

Vi stiller krav om:

 • Master i rettsvitenskap med meget gode resultater
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Til stilling som rådgiver er det nødvendig med minimum to års relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper:

 • Interesse og anlegg for utredningsarbeid og regelverksutvikling
 • Interesse for samfunnsspørsmål
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet

Personlig egnethet tillegges vekt.

Hos oss får du

 • Aktuelle og krevende arbeidsoppgaver i et stort, engasjerende fagmiljø
 • Faglig utvikling og gode karrieremuligheter
 • Bidra til å løse departementets samfunnsoppdrag, og nærhet til viktige beslutninger
 • Hyggelige og hjelpsomme kollegaer

Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, en av Norges beste pensjonsordninger. Les mer om å jobbe i Finansdepartementet her.

Annen informasjon

Lønn: kr 548 600 - 660 000 og betalt overtid. Stillingskode avhenger av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 22. februar 

Kontakt: For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsdirektør Jon Tingvold, telefon 22 24 44 50/95 23 85 37 eller avdelingsdirektør Frédéric Wilt, telefon 22 24 42 21/41 50 72 31.

Bakgrunnssjekk og autorisasjon

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kandidaten som ansettes. Ansettelse forutsetter at denne godkjennes. Ansettelse i Finansdepartementet forutsetter at autorisasjon for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven kan gis. For mer informasjon om autorisasjon, se her.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Spørsmål om stillingen