Sivilombudsmannen arbeider for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Ombudsmannen arbeider også for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene. Ombudsmannen har to likestilte mandater. Det ene innebærer å undersøke klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. I noen saker iverksettes også undersøkelser av eget tiltak. Det andre mandatet er å arbeide for å forebygge tortur og umenneskelig behandling i institusjoner ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Kontoret består av tre klagesaksavdelinger, en allmenn avdeling, en forebyggingsenhet og en administrasjon. Sivilombudsmannen holder til sentralt i Oslo. Vi har for tiden om lag 70 ansatte, hvorav ca. 50 jurister. Mer informasjon på www.sivilombudsmannen.no.

Jurister - førstekonsulent/ rådgiver hos Sivilombudsmannen

Vil du være med å arbeide for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen?

Det er for tiden ledig en til to faste stillinger og to vikariater på om lag et år som jurister hos Sivilombudsmannen. Stillingene innebærer interessante, varierte og utfordrende oppgaver innen flere rettsområder og et inspirerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse. Ombudsmannen mottar klager innenfor nær sagt alle rettsområder som har en side til forvaltningen.

Som klagesaksbehandler vil din hovedoppgave være å foreta en rettslig og objektiv vurdering av klager. Etter å ha vurdert om klagen kan og bør tas til behandling, vil du i utvalgte saker foreta nærmere undersøkelser og sørge for en kontradiktorisk behandling av saken. Du har ansvar for din egen portefølje av saker. Saksbehandlingen er skriftlig, så du må være glad i å skrive og arbeide selvstendig. I tillegg til å besvare telefonhenvendelser kan det bli aktuelt med andre oppgaver som å delta i enkelte møter med klagere og andre, holde foredrag, skrive høringssvar og artikler, og bidra i diverse interne prosjekter.

Du vil være ansatt hos Sivilombudsmannen, og ha arbeidssted i en av avdelingene som ivaretar klagesaksmandatet. Du vil være del av et fagmiljø med om lag 50 jurister som har god kunnskap om, og interesse for, norsk offentlig forvaltning.

Kvalifikasjonskrav

For å anses kvalifisert til stillingene må du ha:

 • mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen (cand. jur.) med meget gode eksamensresultater
 • meget god skriftlig formuleringsevne

Ønskede kvalifikasjoner

Det er en fordel om du har:

 • evne til å sette seg raskt inn i nye rettsområder
 • kunnskap om, eller erfaring fra relevante rettsområder

Vi søker i utgangspunktet etter personer med inntil syv års erfaring. Nyutdannede kan søke stilling som førstekonsulent. Det er ønskelig med
rask tiltredelse.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har/er:

 • god arbeidskapasitet
 • evne til å jobbe strukturert
 • nøyaktig
 • selvstendig
 • evne til å prioritere løpende oppgaver

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En til to faste stillinger
 • To vikariater på ca. et år, med mulighet for forlengelse
 • Faglig utfordrende stilling med meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte og dyktige medarbeidere
 • Oversiktlige arbeidsbetingelser med fleksibel arbeidstid, medlemskap i Statens pensjonskasse og fokus på inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn etter statens hovedtariffavtaler, etter kvalifikasjoner og erfaring: Førstekonsulent, stillingskode 1408/ Rådgiver, stillingskode 1436: kr 500 000 - 580 000

Om søknadsprosessen

For å søke på stillingene kan du bruke lenken "Søk her" på denne siden.

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, ta kontakt med Jobbnorge på [email protected] eller telefon +47 75
54 22 20.

Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester. Vi ber deg angi hvorvidt du er interessert i både faste og midlertidige
stillingener.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlig søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Du kan få nærmere opplysninger om stillingen ved å henvende deg til kontorsjef Joakim Øren på telefon 22 82 85 00.