Jurister (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver) Fast og vikariat

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet
Søknadsfrist:
2021-08-16

Finansmarkedsavdelingen søker etter både nyutdannede og erfarne jurister til juridisk seksjon for bank og forsikring og til juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering.

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Finansmarkedsavdelingen har ansvar for struktur- og lovgivningsspørsmål i finansmarkedene. Finansmarkedsavdelingen skal medvirke til beslutninger som bidrar til at finansmarkedene og finansforetakene virker på en effektiv måte, og i samsvar med overordnede politisk mål og prioriteringer. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner: en juridisk seksjon for bank og forsikring, en juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering og en økonomisk seksjon.

Om avdelingene

Juridisk seksjon for bank og forsikring har ansvaret for strukturspørsmål og regelverket for finansforetakene i Norge. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, betalingsformidling, kontanter, forsikring og pensjon. Seksjonen arbeider også med styringsspørsmål og juridiske spørsmål som gjelder Norges Bank og Finanstilsynet.

Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering har ansvar for regelverk og strukturspørsmål knyttet til verdipapirmarkedene, hvitvasking, finansiell rapportering (regnskap, revisjon og bokføring) og eiendomsmegling. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker innen seksjonens ansvarsområde.

Det er et utstrakt samarbeid med andre myndigheter og fagmiljøer, blant annet med den økonomiske seksjonen i avdelingen, og med Finanstilsynet og Norges Bank. Videre deltar seksjonene i internasjonalt arbeid på finansmarkedsområdet, blant annet i Europakommisjonens ekspertgrupper på finansmarkedsområdet, nordisk samarbeid, FATF og knyttet til forhandling handelsavtaler.

Om stillingene

Som jurist i finansmarkedsavdelingen er du tilknyttet en av de to juridiske seksjonene. Du vil jobbe med å utvikle regelverket innenfor seksjonens ansvarsområde. Fagområdet kjennetegnes av et omfattende og komplekst regelverk i stadig utvikling og der hovedvekten av regelverket er basert på EØS-rett. Du vil jobbe med utvikling og oppfølging av nytt EØS-regelverk, og med lov- og forskriftsarbeid. Du vil også behandle enkeltsaker innen seksjonens ansvarsområder. I tillegg til lov- og forskriftsarbeid og behandling av enkeltsaker vil du arbeide opp mot den politiske ledelsen i departementet, regjeringen og Stortinget.

Vi arbeider både med langsiktige saker og saker med korte tidsfrister, og du vil ha ansvar for mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, analysere og presentere komplekse saker klart og kortfattet.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har meget gode faglige kvalifikasjoner, høy faglig integritet og forståelse for samspillet mellom jus, økonomi og politikk. Du er en engasjert jurist som kan bidra til å løse de arbeidsoppgavene seksjonen til enhver tid har. En stilling i Finansmarkedsavdelingen gir mulighet for utvikling i et sterkt faglig miljø, og unik innsikt i regelverk på finansmarkedsområdet. Du har master i rettsvitenskap (eller tilsvarende) med gode resultater. Du må ha god skriftlig fremstillingsevne, analytiske evner og en selvstendig og målrettet arbeidsform. Du må raskt kunne sette deg inn i nye og omfattende juridiske temaer.

Vi oppfordrer også studenter som er ferdig med relevant utdanning høsten 2021, til å søke. Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver er det nødvendig med relevant erfaring.

Annen informasjon

Lønn: Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingene fra kr 480 000- kr 650 000 + betalt overtid. For erfarne kandidater vil stillingstittel og lønn vurderes på bakgrunn av bl.a. kjennskap til fagområdene og relevant praksis. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 16. august 2021. Søknaden merkes med referansenr 15/21.

Kontakt: For ytterligere informasjon om stillingene er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsdirektør Marianne Irgens (tlf. 41 20 43 97) eller avdelingsdirektør Jens Christian Werring-Westly (tlf. 99 71 62 20).

Finansdepartementet

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Den som tilsettes, vil få en klausul om karantene eller saksforbud i arbeidsavtalen. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her: https://jobbifin.dep.no/jobb-i-fin/rekrutteringsprosessen/

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.