Vil du jobbe med dagsaktuelle og utfordrende juridiske oppgaver på et internasjonalt fagfelt?

Arbeidsgiver:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Søknadsfrist:
2023-06-09

Vi trenger to nye jurister til vår internasjonale avdeling, og skal nå ansette rådgivere/seniorrådgivere til vårt arbeid med internasjonal privatrett på adopsjonsfeltet.

Bufdir er sentralmyndighet for flere internasjonale konvensjoner, blant annet Haagkonvensjonen 1993 om internasjonale adopsjoner. Arbeidet knyttet til disse stillingene omfatter primært behandling av nødvendige tillatelser til organisasjoner som jobber med å formidle adopsjon fra utlandet til Norge, tilsyn og kontroll med disse organisasjonene, tilskudd til organisasjoner på adopsjonsområdet og utvikling av fagfeltet. Du vil jobbe både med enkeltsaker og med større utrednings- og utviklingsoppgaver på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

Arbeidet gir deg en variert og utfordrende arbeidshverdag der du blant annet får samarbeide direkte med utenlandske og ulike norske myndigheter, ha dialog med organisasjoner og bistå privatpersoner. Du vil delta i møter både nasjonalt og internasjonalt, og du forventes å kunne representere norske myndigheter på en profesjonell måte.

Hos oss blir du en del av en avdeling som jobber med et bredt spekter av fagområder med et internasjonalt preg. Vi har en sentral rolle i saker om beskyttelse av barn på tvers av landegrenser og vi jobber aktivt med dialog med andre staters myndigheter om barnevern. Videre jobber avdelingen med internasjonale bortføringssaker, bistand i saker om mindreårige ofre for menneskehandel og med kompetanseheving. Vi har et jevnt høyt arbeidstrykk, og du må være innstilt på å kunne få arbeidsoppgaver innen alle områdene vi jobber med.

Du får dyktige og engasjerte kolleger. Vi gleder oss til å ta imot deg!

Hva slags bakgrunn har du?

Du må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med gode resultater. 

Du må kunne utarbeide gode beslutningsgrunnlag og håndtere komplekse problemstillinger innenfor det aktuelle fagområdet. Det stilles krav til god kunnskap om forvaltningsrett og god rolleforståelse. Erfaring fra offentlig forvaltning, og arbeid med internasjonal privatrett eller adopsjon vil være en fordel. Videre vil også erfaring fra tilskudds- og økonomiforvaltning være en fordel. For rådgiverstilling kreves det relevant erfaring, for seniorrådgiverstilling stilles det krav om solid relevant erfaring.

Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Det er sentralt at du er komfortabel med å bruke engelsk som arbeidsspråk og at du behersker dette godt. Kan du også andre språk, er det en fordel.   

Hva slags person ser vi etter?

Du

 • har stor arbeidskapasitet og håndterer godt et jevnt høyt arbeidstrykk og korte tidsfrister 
 • jobber godt på eget initiativ, men forstår når du må involvere andre i oppgaveløsingen 
 • er god til å planlegge gjennomføring av oppgavene dine 
 • kommuniserer godt og tillitsvekkende med andre
 • opptrer profesjonelt samtidig som du viser empati i dialog med personer som står i en vanskelig livssituasjon 
 • har gode samarbeidsevner og vil bidra aktivt til godt samarbeid internt i avdelingen, på tvers i organisasjonen og med eksterne samarbeidspartnere
 • er bevisst på eget bidrag til god kultur på arbeidsplassen 
 • deltar gjerne i faglige diskusjoner 

Hva får du hos oss?

 • Du bli en den av en avdeling med hyggelige, engasjerte og dyktige kolleger og et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag med varierte oppgaver med viktige og dagsaktuelle temaer.   
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434 rådgiver / 1364 seniorrådgiver, med lønnsramme på kr. 540.000-650.000 brutto pr. år. for rådgiver og kr. 650.000-800.000 brutto pr. år. for seniorrådgiver. Stillingskode og lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Informasjon til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson

 • Kristin Ugstad Steinrem
  Avdelingsdirektør
  Telefon: 466 16 809