Jurister til avdeling for regelverk og prosedyre

Arbeidsgiver:
Tolletaten
Søknadsfrist:
2019-09-23
Tolletaten skal sikre effektiv etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. I nært samarbeid med en rekke andre myndigheter bidrar vi til et trygt og bærekraftig samfunn, finansiering av offentlige tjenester og rettferdige konkurransevilkår for lovlydige aktører. Tolletaten er en landsdekkende etat underlagt Finansdepartementet, med om lag 1600 ansatte.

Tolletaten søker flere utviklingsorienterte jurister til avdeling for regelverk og prosedyre 

Tolletaten er i stor utvikling av digitale løsninger og vi har satt i gang flere spennende prosjekter innen blant annet etterretning.  

Som jurist hos oss vil du få mulighet til å delta i prosjekter og arbeide med utviklingen av digitale løsninger innen flere digitaliseringsprosesser. Du vil også ivareta dialogen med linjeorganisasjonen om juridiske avklaringer innen blant annet systemutvikling, personvernspørsmål og datasikkerhet.  

Om du har interesse for- og erfaring med enten digitalisering, personvern/GDPR og kontroll, toll/skatterett eller regelverksarbeid kan dette være en mulighet for deg til å bidra inn i flere spennende satsningsområder fremover i tolletaten.  

Du får mulighet til å arbeide innenfor flere av følgende arbeidsområder: 

 • Utrede, forankre og beslutte i juridiske problemstillinger i digitaliseringsprosjektet og enkeltsaker  
 • utforming, implementering og vedlikehold av interne prosedyrer og styrende dokumenter (instrukser mm.) på kontroll- og eller regelverksområdet 
 • dialog med Finansdepartementet og samarbeidende myndigheter 
 • juridisk rådgivning og bistand i prosjekter og enkeltsaker på hele avdelingens ansvarsområde 
 • representere tolletaten i faglige fora både nasjonalt og internasjonalt 
 • prosjektarbeid på tvers i organisasjonen 
 • generell utredning og rådgivning på personvernområdet 
 • saksbehandling knyttet til saker om innsyn 

For alle stillingene er det nødvendig med:  

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap 
 • minst 5 års relevant arbeidserfaring etter endte studier 
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  
 • god virksomhetsforståelse, forståelse for samfunnsutviklingen og potensiale med digitalisering 
 • det er en fordel med kjennskap til tollregelverk nasjonalt eller internasjonalt 

For enkelte av stillingene vil det i tillegg være nødvendig med:  

 • inngående kjennskap og erfaring med regelverk og prinsipper for informasjonsbehandling, herunder personopplysningsloven 
 • erfaring med prosjektarbeid og / eller prosjektledelse 
 • god kjennskap til rettsinformatikk eller forvaltningsinformatikk 
 • kjennskap til offentlig forvaltning 
 • erfaring med regelverksutvikling og utforming av styrende dokumenter 
 • erfaring fra arbeid med kontroll eller tilsyn, enten i offentlige kontroll- og tilsynsmyndigheter eller fra for eksempel bank eller forsikring 
 • erfaring fra arbeid med strafferett, enten i politiet eller som advokat/rettshjelper  

Som jurist hos oss må du:  

 • ha evne til å jobbe selvstendig og oppnå resultater sammen med andre 
 • vise sterk faglig integritet og evne til å bruke denne i tverrfaglig sammenheng 
 • være løsningsorientert og levere med knappe tidsfrister 
 • ta initiativ og jobbe proaktivt  

Hva kan vi tilby deg?  

 • varierte oppgaver og gode muligheter for påvirke i en etat i sterk utvikling  
 • mulighet for faglig utvikling  
 • et juridisk miljø med høy kompetanse og engasjerte kollegaer 
 • en fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • lønn som seniorrådgiver kr 600 000 – 750 000. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes 
 • fra høsten 2019 flytter vi inn i nyoppussede lokaler i Tollbugata 1

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.  

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Som jurist hos oss vil du arbeide i regelverksseksjonen eller rettsseksjonen i avdeling for regelverk og prosedyre. En av stillingene vil være dedikert til Treffprosjektet, som er et stort og spennende utviklingsprosjekt som skal utvikle IT-systemstøtte til tolletatens etterretnings- og analysevirksomhet. Tolletaten er under omorganisering, og den endelige plasseringen innen avdelingen vil avklares i løpet av 2020.   

For mer informasjon om stillingene kan du kontakte

 • underdirektør Aud B. Dellrudmail eller telefon 95793108, eller
 • underdirektør Dag Jørstadmail eller telefon 90558270 

Søknadsfristen er 23.09.2019 

Stillingsnummer 32/2019